Asharatu mubashirun

de tien metgezellen van Mohammed

Asharatu mubashirun (Arabisch: العشرة المبشرون بالجنة) is een Arabische term die binnen de islam, met name door soennieten, wordt gebruikt voor de tien metgezellen van Mohammed aan wie het Paradijs beloofd is. Volgens de islamitische Tradities zijn deze tien personen als volgt:

Namen Arabische namen Geboren B.H.    Gestorven A.H.    Geboren A.D.    Overleden A.D.   
Abû Bakr As-Siddîq أبو بكر الصدّيق 49 13 573 634
`Umar ibn al-Khattâb عمر بن الخطّاب 40 23 584 644
`Uthmân ibn Affân عثمان بن عفّان 47 35 577 656
`Alî ibn Abî Tâlib علي بن أﺑﻲ طالب 23 40 600 661
Talha ibn `Ubayd Allâh طلحة بن عبيد الله 28 36 596 656
Zubayr ibn al-Awwâm الزبير بن العوّام 28 36 596 656
`Abdur Rahman ibn `Awf عبد الرحمن بن عوف ? 31 ? 654
Sa`d ibn Abi Waqqâs سعد بن أبي وقّاص 23 55 600 675
Abu Ubayda ibn al-Jarrah أبو عبيدة بن الجراح 40 18 584 640
Sa`îd ibn Zayd سعيد بن زيد ? 51 ? 672