Soera Abraham is een soera van de Koran.

إبراهيم
Abraham
Soera 14
Transcriptie Ibrahim
Geopenbaard in     Mekka
Aantal aya's 52
Djuz' dag 13
Geopenbaard na Noach

De soera is vernoemd naar de aartsvader Ibrahim die in ayat 35-41 aan het woord komt. Ook zijn zonen Ismail en Ishaq worden genoemd in deze verzen. Al eerder in deze soera wordt over verschillende andere boodschappers gesproken, zoals Musa.

Bijzonderheden bewerken

Ayat 28 en 29 zouden zijn geopenbaard in Medina.

Externe link bewerken