Soera De in de Rangen Behorenden

een soera van de Koran

Soera De in de Rangen Behorenden is een soera van de Koran.

الصافات
De in de Rangen Behorenden
Soera 37
Transcriptie As-Saffat
Geopenbaard in     Mekka
Aantal aya's 182
Djuz' dag 23
Geopenbaard na Het Vee

De soera is vernoemd naar zij die in de rangen behoren, zoals genoemd in aya 1. Deze soera bevat de geschiedenis van verschillende profeten, zoals Nuh, Ibrahim en de zegening van onder anderen Ishaq, Musa en Harun, Iljaas, Loet en het verhaal van Yunus en het opslokken door de vis.

Bijzonderheden bewerken

Het verhaal waarop het Offerfeest gebaseerd wordt, staat beschreven in ayat 83 t/m 113. Opmerkelijk is dat de Koran geen naam noemt van de zoon die geofferd moest worden door Ibrahim. De Bijbel noemt Izaäk, maar de meeste moslims gaan ervan uit dat het om Ismaïl gaat.

De verzen 139-148 beschrijven de geschiedenis van Yunus (een korte versie van het Bijbelboek Jona), dat hij door een grote vis werd opgeslokt, vanaf de kust zijn missie vervolgde naar (een stad met) meer dan honderdduizend mensen die vervolgens tot geloof kwamen en (tijdelijk) gespaard werden.

Externe link bewerken