Soera De Opening

eerste hoofdstuk van de Koran

Soera De Opening is de eerste soera (hoofdstuk) van de Koran.

الفاتحة
De Opening
Soera 1
Transcriptie Al-Fatiha
Geopenbaard in     Mekka
Aantal aya's 7
Djuz' 1
Geopenbaard na De Ommantelde

De soera kan als volgt vertaald worden:

1. In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige
2. Lof zij God, de Heer der werelden
3. De erbarmer, de barmhartige
4. De heerser op de Dag des oordeels
5. U dienen wij en U vragen wij om bijstand
6. Leid ons op de juiste weg
7. De weg van degenen aan wie Gij Uw genade geschonken hebt, niet die van degenen op wie toorn rust en niet die der dwalenden.

Soera al-Fatiha in een koran uitgewerkt door Hattat Aziz Efendi

In het Arabisch schrift is de tekst als volgt, waarbij een mogelijke transliteratie is toegevoegd:

1. Bismillaahir-rahmaanir-rahiem 1. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
2. Al-hamdoe lillaahi rabbil 'aalamien 2. الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
3. Ar-rahmaa-nir-rahiem 3. الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ
4. Maaliki yawm id-dien 4. مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
5. Iyyaaka na'boedoe wa iyyaaka nasta'ien 5. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
6. Ihdina-s-siraathal-moestaqiem 6. اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
7. Siraat al-ladîna an 'amta 'alaihim 7. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ
    ghairil maghdhoebi alaihim waladh-dhaal-lien        غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

BijzonderhedenBewerken

Deze soerah wordt gezien als wat het Onzevader voor de christenen is. Het wordt tijdens iedere salat enkele keren gereciteerd.

In het in de tweede ayah genoemde de Heer der werelden kan met "werelden" bedoeld zijn al hetgeen God met een ziel schiep, de verschillende generaties, maar kan ook het wereldse en het Hiernamaals bedoeld worden.

Het zou kunnen dat met de juiste weg in de zevende ayah de weg bedoeld wordt van waarheid en onderwerping aan God, in de islamitische visie de islam. De joden zouden deze weg hebben verlaten en de christenen zouden de ware kennis hebben verloren. In deze visie zoeken de christenen wel naar kennis, maar raadplegen de verkeerde bronnen en wekken daarmee de toorn van God op.[1]

Externe linksBewerken