Mahdi (islam)

verlosser die verwacht door sommige islamitische stromingen

De Mahdi (Arabisch: ٱلْمَهْدِيّ) is een verlosser of bevrijder die op basis van profetieën aan het einde der tijden wordt verwacht door haast alle[bron?] islamitische stromingen. De komst van de Mahdi is een van de grote gebeurtenissen die aan de dag des oordeels vooraf zullen gaan, een van de eschatologische symbolen.

In de Koran wordt de Mahdi niet genoemd. Ook in de twee belangrijkste soennitische Hadith-verzamelingen en de werken van Al-Ghazali ontbreekt het concept van de Mahdi.[1] Binnen sjiitische stromingen wordt hier dan ook een andere invulling aan gegeven dan binnen soennitische.

De Mahdi wordt[bron?] wel vergeleken met de messias uit het jodendom en christendom, maar is dat niet. Hoewel Isa in de Koran de titel van messias krijgt, is er ook sprake van een terugkeer van Isa als de Mahdi.[1][2]

De naam van kalief al-Mahdi is Muhammad ibn 'Abd-Allah. De laatste is geen wees zoals de Muhammad die de openbaring van de Koran ontving.

Sjiisme

bewerken

De meeste sjiitische moslims, waaronder de alevieten en de twaalvers, geloven dat de Mahdi, in de persoon van Mohammed al-Mahdi (de twaalfde imam) leeft en zich schuil houdt. Hij is niet zichtbaar voor mensen maar is actief in het dagelijks leven en kan om hulp gevraagd worden. Hij zal bij het eind der tijden opnieuw verschijnen en dan zal voor de rechtgeaarde gelovigen een tijd van vrede aanbreken die 7 jaar zal duren.

Volgens een Hadith is de Mahdi een nakomeling van Mohammed die rechtvaardigheid zal brengen waar onrechtvaardigheid heeft geregeerd en samen met Isa een (islamitisch) vrederijk op aarde zal stichten.

De Mahdi verschijnt in Mekka, vergezeld van zonsopgangen in het westen. Hij vestigt zich in Kufa, waar Mohammed, zijn schoonzoon Ali en diens zoon Hoessein zich bij hem voegen. De hele wereld zal de islam aanvaarden, al dan niet vrijwillig. Als de Mahdi verdwijnt, breekt de Laatste Dag aan.[3]

Een variatie op het idee van de Mahdi is dat Isa verschijnt in plaats van de Mahdi. Of dat Isa en de Mahdi dezelfde persoon zijn. Hij gaat naar Jeruzalem om daar Dajjal te verslaan. Na veertig jaar wordt hij in Medina begraven naast Mohammed.[3]

Ahmadiyya

bewerken

De twee stromingen binnen de Ahmadiyya's, de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (Qadiani's) en de Lahore Ahmadiyya Beweging (Lahori's), geloven dat Mirza Ghulam Ahmad de beloofde mahdi is. Men verschilt wel of hij een profeet was of niet. Qadiani's geloven dat hij een profeet was, Lahori's niet.

Mahdi's door de geschiedenis

bewerken
 
Gebied van de Mahdi-opstand (1881-1898) in de Soedan (groene arcering)

In de geschiedenis zijn vele mensen gezien als Mahdi, want de islam voorziet vele Mahdi's in betekenis van "wijzer van het juiste pad." Zij zijn verschillend van de (Ahir zaman) Mahdi die vlak voor het einde van de tijden zal komen.

Bronnen

bewerken
  1. a b a: p.220, b: p.294 in: Malcom Clark, Islam voor Dummies, uitg. Addison Wesley (2004) ISBN 9043008451
  2. Isa, p.75 in: Inge Arends e.a., Islam, Personen en begrippen van A tot Z, Het Spectrum B.V. (2000) ISBN 9027465290
  3. a b Joris Luyendijk, Een tipje van de sluier, islam voor beginners, p. 48, Podium (2004), ISBN 9057590948