Profeten in de islam

De term profeet (nabi) (Arabisch: ٱلْأَنۢبِيَاء فِي ٱلْإِسْلَام, al-ʾAnbiyāʾ fī al-ʾIslām) wordt in de islam gebruikt om diegenen aan te duiden die door God uitverkoren zijn Zijn wil te verkondigen. Daarnaast zijn er ook profeten die boodschapper (rasoel) (Arabisch: رُسُل) zijn.

De islamitische interpretatie van de Koran stelt dat Mohammed als profeet "boodschapper Gods en zegel der profeten" (soera De Partijscharen 40) de culminatie is van een serie voorgaande profeten. Velen van hen, maar niet allen, maken in de Koran, maar ook in Hadith, hun opwachting.

In de Koran worden in soera's De Koe 136, Het Geslacht van Imraan 84, De Vrouwen 136 en De Consultatie 13 het geloof in genoemde profeten vastgelegd, zonder daarbij overigens onderscheid tussen hen te maken. Dat onderscheid bestaat overigens wel: de islam kent naast het begrip 'profeet' ook profeten die boodschapper zijn. Boodschappers onderscheiden zich van andere profeten door de heilige boeken en/of nieuwe of gecorrigeerde wetten die zij brachten, terwijl de taak van een profeet het verkondigen en uitleggen van de leer van de voorgaande boodschapper inhoudt.

Mohammed ibn Saʿd stelt dat er 315 boodschappers geweest zijn en 1000 profeten, andere bronnen spreken van 124.000 profeten. Vertellingen over verschillende profeten maken een aanzienlijk deel van de Koran uit en velen van hen worden met naam en toenaam besproken. Er zijn daarnaast ook enkele profeten die vooreerst in de Hadith en in de tafsir geduid worden. De Koran maakt duidelijk dat God tot elk volk een profeet heeft gezonden.

De algemene opvatting binnen de islam is dat de boodschappers Nuh, Ibrahim, Musa, Isa en Mohammed een hogere profetische graad hebben dan de overige profeten. Deze vijf boodschappers worden dan ook Oeloel-Azm-profeten genoemd.

Soera De Partijscharen 7 zegt: En toen Wij met de profeten een verbond sloten: met u, met Noach, Abraham, Mozes, en Jezus de zoon van Maria, sloten Wij een hecht verbond.

De kenmerken van een profeet zijn onder andere eerlijkheid, betrouwbaarheid, hoge mate van intelligentie, vrij van zonde en het volledig verkondigen van de ontvangen boodschap.

Profeten die in de Koran worden genoemd
Naam Bijnaam Profeet Boodschapper Imam of leider Boek Volk Sharia Leeftijd Gestorven
Adam Ja Leider en Imam 10 Suhuf-i-Adam Zijn nakomelingen 960 Ja
Idris Hanoeh Ja 30 Suhuf-i-Idris Nakomelingen van Kabil 308 Nee
Nuh Ja Ja Imam Volk van Nuh Ja 1205 Ja
Hud Ja Ja 'Ad Ja
Salih Ja Ja Thamoed 158 Ja
Ibrahim Khalilullah Ja Ja Leider 10 Suhuf-i-Ibrahim Volk van Ibrahim Ja 200 Ja
Lut Ja Ja Imam Sodom en Gomorra Ja
Ismail Ja Ja Leider en Imam Hidjaz 136 of 137 Ja
Ishaq Ja Leider en Imam Palestina en Damascus 120 of 180 Ja
Ya'qub Isra'il Ja Leider en Imam Palestina Ja
Yusuf Ja Leider Egypte Ja
Ayyub Ja Imam Volk van Ayyub 90 (?) Ja
Shu'aib Ja Ja Midjan Ja
Musa Kalimullah Ja Ja Leider Tawrat Farao en de Israëlieten Ja Ja
Harun Ja Imam Farao en de Israëlieten 117 of 120 Ja
Zulkifl Bisr (?) Ja Israëlieten 75 Ja
Dawud Ja Ja Leider (koning van Israël) Zaboer Israëlieten 100 Ja
Sulaiman Ja Leider (koning van Israël) Israëlieten 50 (?) Ja
Ilyas Ja Ja Baalbek (Israëlieten) Nee
Al-Yasa Ja Israëlieten Ja
Yunus Dhun-Nun Ja Ninive Ja
Zakariya Ja Israëlieten Ja
Yahya Ja Israëlieten 34 Ja
Isa Al-Masih Ja Ja Leider (al-Masih) Indjil Israëlieten Ja 33 Nee
Mohammed Habibullah Ja Ja Leider en Imam Qur'an Mensheid Ja 63 Ja
Profeten die in de Hadith worden genoemd
Naam Bijnaam Profeet Boodschapper Imam of leider Boek Volk Sharia Leeftijd Gestorven
Sheeth Ja 50 Suhuf-i-Sheeth Kinderen van Adam 900, 912 of 950 Ja
Yusha Ja Israëlieten Ja
Samuil Ja Israëlieten Ja
Uzair Ja Israëlieten Ja