Lijst van rijksmonumenten in Noardeast-Fryslân

Wikimedia-lijst

De gemeente Noardeast-Fryslân telt 515 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht.

Aalsum bewerken

De plaats Aalsum (Ealsum) telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Anjum bewerken

De plaats Anjum (Eanjum) telt 22 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Anjum voor een overzicht.

Blija bewerken

De plaats Blija (Blije) telt 17 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Blija voor een overzicht.

Augsbuurt bewerken

De plaats Augsbuurt (vroeger: Lutjewoude, Fries: Lytsewâld) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Birdaard bewerken

De plaats Birdaard (Burdaard) telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Bornwird bewerken

De plaats Bornwird (Boarnwert) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Brantgum bewerken

De plaats Brantgum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Burum bewerken

De plaats Burum (Kollumerlands, Fries: Boerum) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Dokkum bewerken

De plaats Dokkum telt 143 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Dokkum voor een overzicht.

Ee bewerken

De plaats Ee (Ie) telt 15 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Ee voor een overzicht.

Engwierum bewerken

De plaats Engwierum (Ingwierrum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Engwierum voor een overzicht.

Ezumazijl bewerken

De plaats Ezumazijl (Iezumasyl) telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Ferwerd bewerken

De plaats Ferwerd (Ferwert) telt 32 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Ferwerd voor een overzicht.

Foudgum bewerken

De plaats Foudgum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Genum bewerken

De plaats Genum (Ginnum) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hallum bewerken

De plaats Hallum telt 18 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Hallum voor een overzicht.

Hantum bewerken

De plaats Hantum telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hantumeruitburen bewerken

De plaats Hantumeruitburen (Hantumerútbuorren) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hantumhuizen bewerken

De plaats Hantumhuizen (Hantumhuzen) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hiaure bewerken

De plaats Hiaure (De Lytse Jouwer) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hogebeintum bewerken

De plaats Hogebeintum (Hegebeintum) telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Holwerd bewerken

De plaats Holwerd (Holwert) telt 15 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Holwerd voor een overzicht.

Janum bewerken

De plaats Janum (Jannum) telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Jislum bewerken

De plaats Jislum telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Jouswier bewerken

De plaats Jouswier (Jouswier) telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Kollum bewerken

De plaats Kollum telt 32 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Kollum voor een overzicht.

Kollumerpomp bewerken

De plaats Kollumerpomp (Pompsters: De Pomp) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Kollumerzwaag bewerken

De plaats Kollumerzwaag (Kollumersweach, De Sweach) telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Lichtaard bewerken

De plaats Lichtaard telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Lioessens bewerken

De plaats Lioessens (Ljussens) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Marrum bewerken

De plaats Marrum telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Marrum voor een overzicht.

Metslawier bewerken

De plaats Metslawier (Mitselwier) telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Metslawier voor een overzicht.

Moddergat bewerken

De plaats Moddergat telt 17 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Moddergat voor een overzicht.

Morra bewerken

De plaats Morra (Moarre) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Munnekezijl bewerken

De plaats Munnekezijl (Kollumerlands: Muntjeziel, Fries: Muntsjesyl) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Nes bewerken

De plaats Nes telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Niawier bewerken

De plaats Niawier (Nijewier) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oosternijkerk bewerken

De plaats Oosternijkerk (Easternijtsjerk, Nijtsjerk) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oostrum bewerken

De plaats Oostrum (Eastrum) telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oudwoude bewerken

De plaats Oudwoude (Aldwâld) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Oudwoude voor een overzicht.

Paesens bewerken

De plaats Paesens (Peazens) telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Raard bewerken

De plaats Raard telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Reitsum bewerken

De plaats Reitsum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Tergracht bewerken

De plaats Tergracht (Tergrêft) telt 1 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Ternaard bewerken

De plaats Ternaard telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Veenklooster bewerken

De plaats Veenklooster (Feankleaster) telt 26 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Veenklooster voor een overzicht.

Waaxens bewerken

De plaats Waaxens (Waaksens) telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Waaxens (Dongeradeel) voor een overzicht.

Wanswerd bewerken

De plaats Wanswerd (Wânswert) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Westernijkerk bewerken

De plaats Westernijkerk (Westernijtsjerk) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Westergeest bewerken

De plaats Westergeest (Westergeast) telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Wetsens bewerken

De plaats Wetsens telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Wierum bewerken

De plaats Wierum telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Zie de categorie Rijksmonumenten in Noardeast-Fryslân van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.