Lijst van kerken in Maastricht

Nederland

Hieronder volgt een overzicht van kerkgebouwen in de Nederlandse stad Maastricht. In de lijst zijn tevens een aantal verdwenen kerken en kapellen opgenomen. Een drietal gebouwen van niet-christelijke religies zijn eveneens opgenomen. Kerkgenootschappen zonder eigen gebouw zijn niet opgenomen.

Kerk Adres Wijk Functie Foto
Sint-Walburgakerk Ambyerstraat-Noord 1 Amby Rooms-katholieke parochiekerk
Sint-Jozefkerk Peymeestersdreef Belfort Rooms-katholieke parochiekerk
Immanuëlkerk Brusselseweg 500 Belvédère Volle Evangelie Gemeente
Sint-Theresiakerk Sint Theresiaplein 8 Biesland Rooms-katholieke parochiekerk
Juvenaatskapel Broeders van Maastricht (kapel Trichtercollege) Tongerseweg 135 Biesland voormalige juvenaatskapel; thans schoolaula
Sint-Corneliuskerk Kerkstraat 10 Borgharen Rooms-katholieke parochiekerk
Sint-Hubertuskerk Bosscherweg 161 Boschpoort voormalige parochiekerk; thans sportschool
Sint-Lambertuskerk Koningin Emmaplein 7 Brusselsepoort voormalige parochiekerk, nu is er een laboratorium van Synapse gevestigd
Sint-Annakerk Via Regia / Dokter Van Kleefstraat 12 Brusselsepoort Rooms-katholieke parochiekerk
Kapel Kweekschool Immaculata Brusselseweg Brusselsepoort voormalige klooster- en internaatskapel; thans onderwijsruimte
Kapel ziekenhuis Sint Annadal[1] Sint Annadal Brusselsepoort voormalige ziekenhuiskapel; thans rechtbank Limburg
Kerk van de Evangelische Gemeente Maastricht Aesculaapstraat 4 Brusselsepoort Evangelische kerk
El Fath-moskee Weustenraadstraat-Sint Lucassingel Brusselsepoort Marokkaans-Nederlandse moskee
Tevhid-moskee Weustenraadstraat Brusselsepoort Stichting Tevhid / Turks-Nederlandse moskee
Sint-Christoforuskerk Prestantstraat Caberg voormalige parochiekerk; op de toren na gesloopt in 1999
Heilig-Hart-van-Jezuskerk Van Akenweg 63 Oud-Caberg Rooms-katholieke parochiekerk
Sint-Servaasbasiliek Keizer Karelplein / Vrijthof Centrum-Binnenstad voormalige kapittelkerk; thans Rooms-katholieke parochiekerk-dekenaatskerk
Sint-Janskerk Henric van Veldekeplein / Vrijthof Centrum-Binnenstad voormalige parochiekerk; thans Protestantse kerk
Kapel Sint-Servaasgasthuis Vrijthof-Platielstraat Centrum-Binnenstad voormalige gasthuiskapel; gesloopt 1821
Sint-Jacobsgasthuiskapel Vrijthof-Bredestraat Centrum-Binnenstad voormalige gasthuiskapel; gesloopt begin 19e eeuw
Wittevrouwenkapel Vrijthof Centrum-Binnenstad voormalige kloosterkerk; gesloopt ca 1800
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek Onze-Lieve-Vrouweplein 9 Centrum-Binnenstad voormalige kapittelkerk; thans Rooms-katholieke parochiekerk
Sint-Nicolaaskerk Onze-Lieve-Vrouweplein Centrum-Binnenstad voormalige parochiekerk; gesloopt in 1838
Sint-Vincentiuskapel Bredestraat-hoek Onze-Lieve-Vrouweplein Centrum-Binnenstad voormalige kerspelkapel; gesloopt (17e/18e eeuw?)
Dominicanenkerk Dominikanerkerkplein Centrum-Binnenstad voormalige kloosterkerk; thans boekhandel
Jezuïetenkerk Achter de Comedie 1, 14-16 Centrum-Binnenstad voormalige kloosterkerk; thans Bonbonnière (theater, feestzalen)
Sint-Amorkapel Sint Amorsplein Centrum-Binnenstad voormalige kerspelkapel; gesloopt in 1653
Sint-Joriskapel Grote Staat Centrum-Binnenstad voormalige kerspelkapel; gesloopt in 1617
Heilige-Geestkapel Grote Staat-Heilige Geest (steeg bij Markt) Centrum-Binnenstad voormalige kerspelkapel; waarschijnlijk in de 19e eeuw gesloopt
Sint-Evergisluskapel Maastrichter Brugstraat-hoek Kesselskade Centrum-Binnenstad voormalige kerspelkapel; gesloopt in de 17e eeuw
Maria-ten-Oeverenkapel (of Sancta Maria Minor) Mariastraat-hoek Kesselskade Centrum-Binnenstad voormalige kerspelkapel; gesloopt in 1610
Augustijnenkerk Mariastraat-hoek Kesselskade Centrum-Binnenstad voormalige kloosterkerk; thans verenigings- en repetitielokaal van de Mastreechter Staar
Kapel Vincentiusvereniging Jodenstraat Centrum-Binnenstad voormalige kapel Sint-Vincentiusvereniging; thans Museum De Historische Drukkerij
Reparatricenkapel Kapoenstraat Centrum-Binnenstad voormalige kloosterkerk; gesloopt ca 1988
Lutherse Kerk Hondstraat 14 Centrum-Binnenstad Evangelisch-Lutherse Kerk (in juni 2013 gesloten)
Sint-Matthiaskerk Boschstraat 99 Centrum-Boschstraatkwartier Rooms-katholieke parochiekerk
Sint-Catharinakerk Boschstraat Centrum-Boschstraatkwartier voormalige kerspel- en parochiekapel; afgebroken in de 19e eeuw
Penitentenkapel Boschstraat-Hochterpoort Centrum-Boschstraatkwartier voormalige kloosterkerk; afgebroken omstreeks 1866
Kloosterkapel Zusters van het Arme Kind Jezus (Refugie van Hocht) Boschstraat-Hochterpoort Centrum-Boschstraatkwartier voormalige kloosterkapel
Antonietenkerk Sint-Teunisstraat-Biesenwal Centrum-Boschstraatkwartier voormalige kloosterkerk; gesloopt in 1848
Kloosterkerk Commanderij Nieuwen Biesen Biesenstraat Centrum-Boschstraatkwartier voormalige kloosterkerk; tussen 1793 en 1824 verwoest/gesloopt
Oude Minderbroederskerk Sint Pieterstraat 5 Centrum-Jekerkwartier voormalige kloosterkerk; thans Regionaal Historisch Centrum Limburg
Bogaardenkapel Witmakersstraat Centrum-Jekerkwartier voormalige kloosterkerk; gesloopt in de 19e eeuw
Nieuwenhofkapel Zwingelput Centrum-Jekerkwartier voormalige kloosterkerk; thans University College Maastricht
Sint-Hilariuskapel Sint Hilariusstraat-Tafelstraat-Sint Pieterstraat Centrum-Jekerkwartier voormalige kerspelkapel; ca 1732 afgebroken voor de bouw van de Waalse kerk
Sint-Agathakapel Tafelstraat Centrum-Jekerkwartier voormalige gasthuiskapel; verwoest in 1579?, wellicht deels bewaard in tuinhuis Tafelstraat 28
Kapel Faliezustersklooster (Sint-Catharinadal) Falziezusterspark Centrum-Jekerkwartier voormalige kloosterkerk; afgebroken
Grauwzusterskapel (Sint-Elisabethsdal) De Bosquetplein Centrum-Jekerkwartier voormalige kloosterkerk; thans Natuurhistorisch Museum Maastricht
Bonnefantenkerk Ezelmarkt Centrum-Jekerkwartier voormalige kloosterkerk; thans studentencentrum Universiteit Maastricht
Kapel Hof van Sint-Monica (vm kapel RK Weeshuis) Lenculenstraat Centrum-Jekerkwartier voormalige weeshuis- en kloosterkapel; expositiekapel
Waalse kerk Sint Pieterstraat 6 Centrum-Jekerkwartier voormalige Waalse kerk; thans Nederlands Gereformeerde Kerk
Tweede Jezuïetenkerk (Heilig-Hartkerk) Tongersestraat Centrum-Jekerkwartier voormalige kloosterkerk; gesloopt in 1976
Derde Jezuïetenkerk Tongersestraat Centrum-Jekerkwartier voormalige kloosterkerk; thans studiezaal Universiteit Maastricht
Kruisherenkerk Kruisherengang 21 Centrum-Kommelkwartier voormalige kloosterkerk; thans Kruisherenhotel (hotel)
Kloosterkerk Zusters Onder de Bogen Sint Servaasklooster Centrum-Kommelkwartier Rooms-katholieke kloosterkerk
Sint-Nicolaaskapel Kommel Centrum-Kommelkwartier voormalige gasthuis- en kerspelkapel; gesloopt in de 19e eeuw(?)
Calvariekapel Calvariestraat Centrum-Kommelkwartier voormalige kloosterkerk; thans zonder functie
Tweede Minderbroederskerk Minderbroedersberg 4-6 Centrum-Kommelkwartier voormalige kloosterkerk; thans bestuurszetel Universiteit Maastricht
Derde Minderbroederskerk Patersbaan Centrum-Kommelkwartier voormalige kloosterkerk; gesloopt in 1971
Sterrepleinkerk Hoek Sterreplein-Louis Loyensstraat 1 Centrum-Sint Maartenspoort voormalige gereformeerde kerk; thans atelier
Sint-Andrieskerk Achter de Barakken Centrum-Statenkwartier voormalige kloosterkerk; thans atelier
Cellebroederskapel Cellebroedersstraat Centrum-Statenkwartier voormalige kloosterkerk; thans oecumenische gemeente, concertzaal
Beyartkerk Brusselsestraat Centrum-Statenkwartier voormalige kloosterkerk; thans ruïne
Tweede Beyartkerk Brusselsestraat Centrum-Statenkwartier voormalige kloosterkerk; gesloopt in 1980
Capucijnenkerk Capucijnengang 6 Centrum-Statenkwartier voormalige kloosterkerk; van 1985-2016 Lumière Cinema
Kapel Capucijnenhof Capucijnengang 3 Centrum-Statenkwartier voormalige kloosterkerk; thans woningen
Miséricordekapel Capucijnestraat-Miséricordeplein Centrum-Statenkwartier voormalige kloosterkapel; thans City Center
Ursulinenkapel Capucijnenstraat Centrum-Statenkwartier voormalige kloosterkerk; thans Museum N More (museum)
Kapel Twaalf Apostelenhofje Bogaardenstraat Centrum-Statenkwartier voormalige instellingskapel; thans woonruimte
Synagoge Bogaardenstraat-Capucijnengang Centrum-Statenkwartier Nederlands-Israëlietische synagoge
Sint-Martinuskerk Rechtstraat 2 Centrum-Wyck Rooms-katholieke parochiekerk
Sint-Gilliskapel Hoogbrugstraat Centrum-Wyck voormalige hospitaalkapel; afgebroken in 1795
Annunciatenkerk Wycker Grachtstraat Centrum-Wyck voormalige kloosterkerk; grotendeels gesloopt en/of ingebouwd
Sint-Gerarduskerk Wycker Grachtstraat Centrum-Wyck voormalige hulp-parochiekerk; gesloten in 1977; in 2012 te koop
San Salvatorkerk Penatenhof Daalhof Rooms-katholieke parochiekerk
Sint-Monulfus en Gondulfuskerk Roserije De Heeg Rooms-katholieke parochiekerk
Sint-Petrus' Bandenkerk Dorpstraat Heer Rooms-katholieke parochiekerk
Kloosterkapel Opveld Veldstraat Heer Rooms-katholieke kloosterkerk
Beth-elkerk Godefridus van Heerstraat 1 Heer Molukse Evangelische Kerk
Sint-Michaëlkerk Heugemer Pastoorstraat 15 Heugem Rooms-katholieke parochiekerk
Don Boscokerk / Baptistenkerk Kardinaal van Rossumplein 97 Heugemerveld Voormalige Rooms-katholieke parochiekerk; vanaf 2017 baptistengemeente[2]
Sint-Martinuskerk Brigidastraat 66 Itteren Rooms-katholieke parochiekerk
Johannes de Doperkerk Dolmansstraat Limmel Rooms-katholieke parochiekerk
Vier Evangelistenkerk Dukaatruwe Malberg Rooms-katholieke parochiekerk
Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk Malpertuisplein 60 Malpertuis voormalige parochiekerk; thans Opera Zuid (kantoren, oefenruimte)
Onbevlekt Hart van Mariakerk Fatimaplein 94 Mariaberg voormalige parochiekerk (tot 2011; thans fitnesscentrum)
Antonius van Paduakerk Kasteel Schaloenstraat Nazareth voormalige parochiekerk; gesloopt in 2009 (op de toren na)
Christus' Hemelvaartkerk / Surp Karapetkerk Potterieplein 50 Pottenberg voormalige parochiekerk; sinds 2012 Armeens-Apostolische Kerk
Antonius van Paduakerk Wethouder van Caldenborghlaan Scharn Rooms-katholieke parochiekerk
Koninkrijkszaal Bemelergrubbe 7 Scharn Koninkrijkszaal Jehova's getuigen
Sint-Pieter boven (Allerheiligste Verlosser H. Petrus) Ursulinenweg 2 Sint Pieter op de Berg Rooms-katholieke parochiekerk
Sint-Pieter beneden Willibrordusstraat 12 Villapark Rooms-katholieke parochiekerk
Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk President Rooseveltlaan 215 Wittevrouwenveld Rooms-katholieke parochiekerk
Sint-Guliëlmuskerk / Lighthouse Aartshertogenplein 89-91 Wittevrouwenveld voormalige parochiekerk (tot 2015); vanaf 2017 in gebruik door de Lighthouse gemeente[3]
Heilig Hart van Jezuskerk (Koepelkerk) Heerderweg Wyckerpoort Rooms-katholieke parochiekerk; Eritrees-Orthodoxe Tewahedo Kerk
Heilige Familiekerk Old Hickoryplein 1 Wyckerpoort voormalige parochiekerk; gesloopt in 1999
Sint-Petrus-en-Pauluskerk Monseigneur Frankenplein 2 Wolder Rooms-katholieke parochiekerk
Zie de categorie Churches in Maastricht van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.