Hemelvaartsdag

Christelijke feestdag. Herdenken van het terugkeren naar de hemel van Jezus Christus

Op Hemelvaartsdag of 's Heren Hemelvaart[1] (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag.

Hemelvaartsdag
Verbeelding van de hemelvaart door Giotto di Bondone
Aanleiding Herdenken van de ten hemel opname van Jezus Christus
Type Christelijk/algemeen
Datum veertig dagen na Pasen.
13 mei 2021
26 mei 2022
18 mei 2023
Verwant met Pasen

De hemelvaart van JezusBewerken

  Lees meer over Jezus' hemelvaart in Hemelvaart (personen in de Bijbel)

In de Bijbel wordt de hemelvaart van Jezus Christus maar kort beschreven. In het boek Handelingen van de Apostelen worden in het eerste hoofdstuk de laatste woorden van Jezus op aarde weergegeven. Hij vertelt zijn leerlingen dat de Heilige Geest hen zal helpen met het opbouwen van de kerk. Als laatste zegt Jezus dat deze Heilige Geest de leerlingen zal helpen met het vertellen van het evangelie tot aan de uiteinden van de wereld (Handelingen 1:4-8). In Handelingen 1:9 staat:

Na deze woorden zagen ze dat Jezus werd omhooggeheven. Een wolk nam Jezus mee en die verdween uit hun gezicht.

Daarna krijgen de leerlingen van Jezus de belofte dat Jezus op dezelfde manier zal terugkeren (Handelingen 1:11).

FeestdagBewerken

 
Maerten de Vos. De hemelvaart van Christus, 1585

De oudst bekende viering van Hemelvaartsdag is uit de vierde eeuw, opgetekend door de kerkhistoricus Eusebius. In de loop der tijd kreeg de feestdag steeds meer gewicht, waardoor het een algemene feestdag werd.[2] Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, negenendertig dagen na Pasen (de veertigste paasdag) en tien dagen vóór Pinksteren. De Paas- en Pinksterdatum worden bepaald aan de hand van de maankalender en vallen daardoor ieder jaar op een andere dag.

Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken. In de volgende Europese landen is Hemelvaartsdag op donderdag een officiële feestdag: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden en Zwitserland. In Portugal wordt deze dag in de volksmond Quinta-Feira da Ascensão (Hemelvaartsdonderdag) genoemd in plaats van de officiële benaming: A Festa da Ascensão (het feest van de Hemelvaart).

In landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië en Polen), waar de Katholieke Kerk minder invloed had op de kalender met de feestdagen, viert men de Hemelvaart op de zondag na de Hemelvaart. Dat is zeven dagen voor Pinksteren. In de Orthodoxe Kerk wordt Hemelvaartsdag een week later gevierd, dus op de zondag daarna. Binnen de verschillende protestante kerken wordt de Hemelvaartsdag vaak op dezelfde dag als de Katholieke Kerk gevierd, maar enkele kerken doen het ook de zondag erna.

De paaskaars blijft gedurende heel de paastijd tot en met het hoogfeest van pinksteren branden bij elke liturgische viering. Hierdoor wordt sterker de eenheid van heel de paastijd benadrukt. De diepste betekenis van het Hemelvaartsfeest is dezelfde als deze van het verrijzenisfeest. Christus' hemelvaart is geen afscheid: het is het feest van zijn blijvende aanwezigheid onder ons als de verheerlijkte Heer.

ArbeidersfeestdagBewerken

Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging.[bron?] Men herdenkt dan dat in 1891 de pauselijke encycliek van paus Leo XIII over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd.[3] Op deze dag werden abdijentochten gelopen.

 
Viering van de Hemelvaartsdag in de Syrische Orthodoxe Kerk

DataBewerken

Hemelvaartsdag valt op de 40e dag van Pasen (dus 39 dagen na eerste paasdag) en 10 dagen voor Pinksteren. De vroegst mogelijke datum is 30 april, de laatst mogelijke is 3 juni.

Jaar Datum   Jaar Datum
2018 10 mei 2025 29 mei
2019 30 mei 2026 14 mei
2020 21 mei 2027 6 mei
2021 13 mei 2028 25 mei
2022 26 mei 2029 10 mei
2023 18 mei 2030 30 mei
2024 9 mei 2031 22 mei

Lokale gebruikenBewerken

NederlandBewerken

Eind 20ste eeuw kreeg deze dag steeds meer een commercieel karakter. Ambtenaren en veel andere werknemers hebben een verplichte vrije dag.

BelgiëBewerken

Zie ookBewerken

ReferentiesBewerken

  1. Hemelvaart, drievuldigheid Taal en Tongval. Jaargang 9 (1957)
  2. https://www.detelefoongids.nl/ontdek/wat-is-hemelvaart/ 19-3-2019
  3. Ludo Vervloet, Hemelvaartsdag en Rerum Novarum, https://www.nieuwsblad.be/cnt/bllve_20140528_003, d.d. 29-5-2019
  4. Dauwtrappen op Hemelvaartsdag - Historiek.net
  5. Hemelvaartsdag: sinds vijfde eeuw feestdag: refdag.nl