Zie Oculus voor een bouwkundig onderdeel.

Oculi (Latijn voor 'ogen') is de derde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van bezinning in het christendom als voorbereiding op het Paasfeest.

Deze zondag is genoemd naar de beginwoorden van het introitusgezang, Oculi mei semper ad Dominum, "Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer" (Psalm 25,15).

Latijn Nederlands
Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse

evellet de laqueo pedes meos: respice in me, et miserere mei, quoniam unicus et pauper sum ego.

Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht: Hij zal

mijn voeten uit de strik bevrijden. Zie naar mij om en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos.

Zie ook bewerken

  • Invocabit, eerste zondag in de Veertigdagentijd
  • Reminiscere, tweede zondag in de Veertigdagentijd
  • Laetare, vierde zondag in de Veertigdagentijd
  • Judica, vijfde zondag in de Veertigdagentijd