Evenement

tijdelijke en geplande gebeurtenis, zoals een conferentie of festival

Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis waarbij een veelheid aan mensen betrokken is. Meestal is die gebeurtenis publiek, maar ze kan ook besloten zijn (een bedrijfsevenement).

Evenementen kunnen variëren van plaatselijke, zoals een boekenmarkt, tot grote internationale evenementen als de Olympische Spelen en het Eurovisiesongfestival. Er worden onder andere een- en meerdaagse evenementen gehouden op het gebied van kunst, cultuur, sport, religie en wetenschap (congressen en symposia).

Voor het organiseren van evenementen kan een vergunning nodig zijn waarin aan de organisatoren voorwaarden kunnen worden gesteld, zoals met betrekking tot te nemen veiligheidsmaatregelen rond het evenement. De wettelijke basis hiervoor is bijvoorbeeld in Nederland artikel 174 van de Gemeentewet, die stelt dat de burgemeester is belast met het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden,[1] alsmede de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wet veiligheidsregio's (Wvr). In 2020 waren er geen evenementen vanwege de coronapandemie die dat jaar uitbrak.

Zie ookBewerken