De passie van Jezus Christus

Een passie is een verhaal, een toneelstuk, een muziekstuk of een beeldend kunstwerk dat het lijden van Jezus Christus als uitgangspunt heeft. Een theatrale vorm van een passie wordt ook wel passiespel genoemd.

In het Nieuwe Testament van de Bijbel is de passie onderverdeeld in een reeks gebeurtenissen:

In het alledaags spraakgebruik wordt het woord "passie" ook als synoniem voor "overgave" of "met grote inzet" gebruikt.

Zie ookBewerken