Hoogfeest

de belangrijkste kerkelijke dagen in de katholieke kerk

Hoogfeesten zijn de belangrijkste kerkelijke dagen in de katholieke kerk. Ze worden in belangrijkheid gevolgd door feesten en ten slotte gedachtenissen. De liturgische kleur die op een hoogfeest gebruikt wordt is meestal wit. Hoogfeesten zijn vaak ook verplichte feestdagen.

Ook de oosters-orthodoxe kerken en de oriëntaals-orthodoxe kerken kennen hoogfeesten.

Hoogfeesten van de Katholieke KerkBewerken

In het liturgisch jaar, dat aanvangt met de advent, viert de Kerk de volgende hoogfeesten:

Hoogfeesten van de Oosters-orthodoxe KerkBewerken

De datumaanduiding van de hoogfeesten in de Oosters-orthodoxe Kerk en de Oriëntaals-orthodoxe Kerk is problematisch. Een aantal kerkgenootschappen gebruikt de juliaanse kalender die, tussen maart 1900 en februari 2100, dertien dagen "verschilt" van de gebruikelijke gregoriaanse kalender. De hier gegeven data zijn volgens de Juliaanse kalender. Zij vallen volgens de gregoriaanse 13 dagen later.

De Oosters-orthodoxe Kerk kent in het liturgisch jaar de volgende 12 hoogfeesten:

Het Paasfeest staat afzonderlijk omdat het in de orthodoxie geldt als het "Feest der Feesten" en het hoogtepunt is in het kerkelijk jaar. Pasen heeft een variabele datum tussen 22 maart {juliaans) en 9 mei (gregoriaans). Het valt op de zondag na de eerste volle maan na 21 maart (juliaans) (zie: paas- en pinksterdatum).

Zie ookBewerken