Beloken Pasen

de eerste zondag na Pasen

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). Op die dag wordt de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. Deze dag heet sinds het Jubeljaar 2000 Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, ook wel: "Hoogfeest van de Goddelijke Barmhartigheid").

Dit hoogfeest wordt voorafgegaan door de 'Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid' die begint op Goede Vrijdag en eindigt op de zaterdag van de week daarop, dus op de dag vóór Barmhartigheidszondag.

Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken, het tegengestelde van ontluiken. Het betekent dus afgesloten.

De Latijnse naam van Beloken Pasen is Dominica in albis (zondag in witte kleren), een verwijzing naar de witte doopkleren van de doopleerlingen. De paus draagt dan speciale witte koorkledij, een witte satijnen mozetta afgezet met bont. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom "Witte Zondag" genoemd. Deze zondag wordt ook Quasimodo-zondag genoemd naar de beginwoorden van het introïtus dat op die zondag wordt gezongen: Quasi modo geniti infantes... (1 Petrus 2:2)[1]

In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag Thomaszondag genoemd.

Beloken Pasen mag niet verward worden met paasmaandag of tweede paasdag.

BarmhartigheidszondagBewerken

In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II op 30 april deze dag uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus, in 2005 gestorven op de vooravond van deze zondag, had een grote achting voor de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska, die zei dat Christus vanaf februari 1931 aan haar verschenen was en Zichzelf bekend had gemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Naar aanleiding van een verzoek dat Jezus aan Zuster Maria Faustina Kowalska zou hebben gedaan in een verschijning aan haar, heeft paus Johannes Paulus II de Barmhartigheidszondag als feestdag ingesteld. Op voornoemde datum werd zij heilig verklaard. Voorafgaand aan deze zondag (vanaf Goede Vrijdag), kan de noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid worden gebeden. Volgens de verklaring van zuster Faustina schrijft Jezus voor, om op die dag de H. Communie te ontvangen en in verband daarmee enige dagen vóór of na die zondag te biechten (volgens de huidige regels van de Kerk in deze zaak, voor het verkrijgen van een volle aflaat).

Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven, zoals tijdens de verschijningen van Jezus aan Zuster Faustina werd doorgegeven.