Feest van de Heilige Drie-eenheid

feest in het kerkelijk jaar

Trinitatis, Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (Latijn: trinitas) of Drievuldigheidszondag is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. Op drievuldigheidszondag viert de kerk de christelijke leer van de Drie-eenheid, God in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Feest van de Heilige Drie-eenheid
De Vader, De Zoon en de Heilige Geest (duif) (Vicente Requena jr. ca.1600)
Gevierd door christenen
Type liturgisch feest
Datum 1e Zondag na Pinksteren

Zondag 26 mei 2024

De zondagen tussen Trinitatis en Advent (vier weken voor Kerst) hebben als naam de rangorde na Trinitatis (Eerste zondag na Trinitatis, Tweede zondag na Trinitatis enz.). Deze benamingen worden in oude doopregisters weleens gebruikt in plaats van de gewone datum. Het aantal zondagen na Trinitatis is afhankelijk van de paasdatum.

Zie ook

bewerken