Help:Afbeeldingen onder GNU Vrije Documentatie Licentie

Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

(Potentiële) plaatjesleveranciers hebben misschien ten onrechte het idee dat PD en GNU Vrije Documentatie Licentie ongeveer op hetzelfde neerkomen, en dat hun plaatjes zonder voorwaarden overal gebruikt mogen worden. De werkelijkheid is een stuk ingewikkelder. Je kunt met GFDL weliswaar geen klonen voorkomen, maar de meeste commerciële sites zullen erg voorzichtig moeten zijn om niet in de licentieval te trappen.

Verplichtingen ten aanzien van hergebruik van afbeeldingen gedoneerd onder GFDLBewerken

Een website of document die plaatjes uit Wikipedia gebruikt moet

  • de volledige GNU Vrije Documentatie Licentie-tekst meeleveren/afdrukken
  • de auteur(s) vermelden (of historie van auteurs)
  • alles weer onder GNU Vrije Documentatie Licentie beschikbaar stellen

Met name dat laatste zet een stevige rem op zomaar gebruik van GNU Vrije Documentatie Licentie materiaal.