Gebruiker:Joshua Jonathan/Wikipedia, kennis, en ethiek

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen


De onderstaande tekst bevat persoonlijke overwegingen en maakt geen deel uit van de Wikipedia-richtlijnen


Naar aanleiding van de discussies over de term dharmist en de verwijzing naar externe websites begon het bij mij te dagen dat Wikipedia meer is dan een encyclopdie: Wikipedia schept ook een werkelijkheid.

Wikipedia staat vaak bovenaan de hitlijsten van zoekmachines als Google. En oplettende lezers zullen merken dat teksten uit Wikipedia vaak geciteerd worden, inclusief de fouten. Dit geeft een verantwoordelijkheid aan Wikipedianen om objectief onderzoek te verrichten, en bronnen te citeren.

Bij voorkeur papieren bronnen, want er kan ook verwezen worden naar websites die teksten van Wikipedia hebben gebruikt. Zo ontstaat een wiki-loop!

Het streven van Wikipedia is om kennis uit verschillende, met name secundaire bronnen te verzamelen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hierbij dient origineel onderzoek vermeden te worden. Maar in hoeverre is het mogelijk om op neutrale wijze verschillende bronnen te combineren? Elke schrijver zal persoonlijke interesses en voorkeuren hebben. Juist door het selecteren van bronnen wordt ook een illusie van objectiviteit gecreëerd. Hoe geven we in een tekst aan wat het gewicht van een bron is? In hoeverre is een tekst een objectieve weergave van "feiten", van verschillende interpretaties, of van een eigen mening? Het onderscheid lijkt mij subtiel, tussen bronnen citeren om een tekst te onderbouwen, of bronnen citeren om een mening te onderbouwen.

Bij sociale wetenschappen ben ik sterk gevormd door o.a. Foucault, Habermas, sociaal-constructionisme, en de post-moderne filosofie. Ik geloof dus niet zo sterk in "neutrale" teksten. Het is eerder zo, denk ik, dat teksten ook een werkelijkheid creëren, ook omdat wij mensen zelf betekenisscheppende wezens zijn. Een voorbeeld hiervan is mijn eigen interesse in boeddhisme, en de opmerkingen die ik heb gemaakt over manas, de scheppende of denkende geest die onze werkelijkheid schept. Is dat een weergave van een bepaalde visie? - ja, zie Brazier vier edele Waarheden) en Vasubandhu. Maar het is ook mìjn visie, die op deze manier wordt uitgedragen. En dat uitdragen heeft consequenties: als Wikipedia zo vaak geciteerd wordt, scheppen of beïnvloeden we dus ook een werkelijkheid.

Dit is een fascinerend onderwerp. Ik ga hier verder over nadenken, en zal op deze pagina mijn bevindingen weergeven. Als iemand bronnen, teksten, artikelen, weet waarin hier nog verder op wordt ingegaan, vermeld het alsjeblieft op de overlegpagina! Alvast bedankt!

Zie ookBewerken

LiteratuurBewerken

  • Berger, Peter L. (1990), The Sacred canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion. New York: Anchor Books