Confessionele Beweging

organisatie uit Nederland
(Doorverwezen vanaf Confessionele Vereniging)
Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen

De Confessionele Beweging (CB) is een modaliteitsbeweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en in 2021 ontstaan uit een fusie van de Confessionele Vereniging en het Confessioneel Gereformeerd Beraad.

De Confessionele Vereniging (CV) bestaat sinds 1864 en werd opgericht door Groen van Prinsterer om de eenheid in het Nederlandse protestantisme te herstellen. De Gereformeerde Bond ontstond in 1906 als afsplitsing van deze vereniging. Van oudsher was de Confessionele Vereniging een modaliteitsbeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Sinds de wording van de PKN in 2004 is de Vereniging verbonden aan het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) is van oorsprong een modaliteitsbeweging binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland, die eveneens in de Protestantse Kerk in Nederland zijn opgegaan.

De Confessionele Beweging verspreidt via publicaties haar gedachtegoed. De aanpak is gericht op 'Confessioneel als een beweging voor verdieping en vernieuwing'. Sinds 2012 zijn in de geloofsserie Geloven op goede gronden diverse uitgaven verschenen.

De vereniging heeft ongeveer 1600 leden. Tot de vereniging behoren predikanten, die dienst doen in een gemeente, emeriti, studenten en kerkleden.

De aan de vereniging gelieerde Stichting Confessioneel geeft een blad uit onder de naam Confessioneel-Credo.

Landelijk en regionaal worden lezingen, conferenties en ontmoetingsdagen georganiseerd.


Externe linkBewerken