Confessionele Vereniging

organisatie uit Nederland
Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen

De Confessionele Vereniging (CV) is een modaliteitsbeweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze organisatie bestaat sinds 1864. De Gereformeerde Bond ontstond in 1906 als afsplitsing van deze vereniging.

Van oudsher was de Confessionele Vereniging een modaliteitsbeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Sinds de wording van de PKN in 2004 is de Vereniging verbonden aan het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. Er is in toenemende mate samenwerking met het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB), van oorsprong een modaliteitsbeweging binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland die eveneens in de Protestantse Kerk in Nederland zijn opgegaan, evenals met de Gereformeerde Bond (GB) en het Evangelisch Werkverband (EW). De organisaties CV, GB, CGB en EW vormen samen de moderne orthodoxie in de Protestantse Kerk. Er is overleg in de Appèlkring.

In 2008 besloot de Vereniging tot de oprichting van de Stichting Schrift en Belijden. Ds. B.H. Weegink uit Katwijk probeert als algemeen secretaris van Schrift en Belijden het gedachtegoed van de Confessionele Vereniging te verspreiden. De aanpak is gericht op 'Confessioneel als een beweging voor verdieping en vernieuwing'. In 2012 verscheen het eerste deel van de geloofsserie Geloven op goede gronden.

De vereniging heeft ongeveer 1250 leden. In 2001 rekenden zich 326 predikanten, van wie 184 dienstdoend, en ongeveer 180 (wijk-)gemeenten tot de Confessionele Vereniging. Naar schatting vertegenwoordigen zij 350.000 kerkleden van de Protestantse Kerk in Nederland. Vijf tot tien theologiestudenten zijn lid van de Confessionele Vereniging en een groot aantal[bron?] sympathiseert met het werk van de CV in Schrift en Belijden. De Vereniging geeft een eigen blad uit onder de naam HW Confessioneel. Landelijk en regionaal worden lezingen, conferenties en ontmoetingsdagen georganiseerd.

Externe linkBewerken