Confessioneel Gereformeerd Beraad

Protestantisme

Titelpagina Statenvertaling

in Nederland

..Stromingen

De Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad (kortweg: CGB) is een modalitaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

GeschiedenisBewerken

Het Confessioneel Gereformeerd Beraad begon in de zeventiger jaren van de 20e eeuw als een actiegroep die zich verzette tegen de groeiende invloed van de moderne theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals men dat tot uiting zag komen in geschriften van theologen als C. den Heyer en H.M. Kuitert. Voor 2004 was deze organisatie uitsluitend actief in de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Om de kerkleden directer te betrekken werd de stichting in 1985 omgezet in een vereniging.

Na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland wil zij nu in het geheel van deze kerken een bijdrage leveren tot opbouw en vernieuwing van de samenwerkende kerken. Men wil hierbij laten zien dat het gereformeerd belijden zoals verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid, ook vandaag nog actueel is. Men ziet de Bijbel daarbij als het betrouwbare Woord van God en de enige bron voor de verkondiging en het belijden van de kerk.

SamenwerkingBewerken

Er is de laatste tijd toenadering tot de Confessionele vereniging die voor de fusie tot de PKN al in de Nederlandse Hervormde Kerk werkzaam was. In bepaalde delen van Nederland werkt het Confessioneel Gereformeerd Beraad intensief samen met plaatselijke afdelingen van de Confessionele vereniging, de Gereformeerde Bond en het Evangelisch Werkverband. Dit is onder meer het geval in de provincie Friesland, waar in het zogenaamde Vierbondenberaad vier modalitaire organisaties in een federatief verband samenwerken.

UitgavenBewerken

Onder meer wordt zes keer per jaar een theologisch magazine uitgegeven: 'Credo'.

LedenBewerken

Het CGB heeft ongeveer 1500 a 2000 leden.

Externe linksBewerken