Modaliteit (kerkelijk)

kerkelijk

Een modaliteit binnen het protestantisme in Nederland duidt op geloofsrichtingen die zich niet afgesplitst hebben van de grote volkskerken, te weten de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) en in mindere mate de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), maar binnen die kerken zijn gebleven. Veel van die richtingen hebben zich op de een of andere manier georganiseerd.

Het gaat om de volgende stromingen, die heden ten dage alle deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland:

Oorspronkelijk binnen de Nederlandse Hervormde Kerk:

Oorspronkelijk binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland:

De twee confessionele stromingen, evenals de Gereformeerde Bond, hechten veel waarde aan de belijdenisgeschriften en zijn daarmee te rekenen tot het orthodox-protestantisme. De Gereformeerde Bond bevat tevens een grote bevindelijk gereformeerde stroming.

Sommige stromingen/modaliteiten kennen min of meer georganiseerde substromingen. Een daarvan was Het Gekrookte Riet, een zwaar-bevindelijke stroming binnen de Gereformeerde Bond, die inmiddels is opgegaan in de Hersteld Hervormde Kerk.

Zie ook het overzicht van hoofdstromingen binnen de gereformeerde gezindte voor een breder overzicht en verwante kerkgenootschappen buiten de PKN.