Historische bron

elk object dat rechtstreeks informatie geeft over het verleden

Een historische bron is elk object dat rechtstreeks informatie geeft over het verleden en zelf dus ook uit het verleden komt. Deze worden op twee manieren ingedeeld:

Deze muurschildering gevonden in de Romeinse stad Pompeï is een voorbeeld van een historische bron
  • Naar vorm worden bronnen ingedeeld in drie tot vijf groepen. Bekend is de indeling in materiële, geschreven en gesproken bronnen. Afbeeldingen worden daarnaast nog weleens onder 'visuele bronnen' ingedeeld. Tegenwoordig worden ook digitale bronnen aan dit rijtje toegevoegd; bronnen die digitaal zijn ontstaan, zoals tweets.

Materiële bronnen bewerken

Tot de materiële voorwerpen behoren alle archeologische bronnen; deze omvatten alle materiële overblijfselen die een spoor zijn van menselijke activiteiten in het verleden, de zogenaamde materiële cultuur. Voorbeelden zijn gebruiksvoorwerpen, kunstvoorwerpen, het bodemarchief, onroerend goed, graven, wegen, handgemaakte afbeeldingen zoals schilderijen en tekeningen, en mechanisch vervaardigde afbeeldingen zoals foto's en films. In de archeologische wetenschap spreekt men van artefacten en monumenten.

Geschreven bronnen bewerken

De geschreven bronnen kunnen ingedeeld worden in verhalende of literaire teksten, zoals wetenschappelijke traktaten, kranten, kronieken, egodocumenten, romans en biografieën, diplomatieke teksten - dit zijn bronnen die een rechtssituatie vaststellen of een nieuwe rechtssituatie scheppen zoals de oorkonde - en ten slotte de bronnen van de sociale boekhouding die een schriftelijke neerslag vormen van de uitvoerende macht of van het beheer van openbare of private administraties, ondernemingen of verenigingen.

Disciplines bewerken

Er zijn verschillende disciplines die deze bronnen onderzoeken:

Zie ook bewerken