In de fonetiek is een tril een medeklinker waarvan de klank wordt geproduceerd door trillingen tussen de articulator en het articulatiepunt. Een tril is dus niet alleen maar een tremulant, maar kan ook een bilabiale klank zijn.

Trils verschillen sterk van flaps. Daar waar bij een flap een specifiek gebaar wordt gebruikt om de actieve articulator tegen een passieve te laten slaan, wordt bij een tril de articulator op zijn plaats gehouden en zorgt de luchtstroom voor de trilling. Het Internationaal Fonetisch Alfabet onderscheid de volgende trillingen: