In de fonetiek is een ejectief of uitstotende medeklinker een stemloze medeklinker die wordt gevormd door gelijktijdige sluiting en opening van de mondholte en de glottis.

Ejectieven komen in ongeveer 20% van alle talen in de wereld voor. Het grootste aantal ejectieven bestaat uit plosieven of affricaten. Ze behoren allemaal tot de obstruenten. [K] is de meest voorkomende ejectief.

In het Internationaal Fonetisch Alfabet worden ejectieven aangegeven met het teken van een plosief, waar een apostrof (ʼ) aan wordt toegevoegd.