Alveolaire vibrant

De alveolaire vibrant is een medeklinker die in het Internationaal Fonetisch Alfabet en in X-SAMPA wordt aangeduid met r. De klank wordt soms ook wel rollende R genoemd.

Alveolaire vibrant (tussen a's)

In de meeste Indo-Europese talen is dit geluid allofoon met een alveolaire tap.

Kenmerken

bewerken
  • De manier van articulatie is vibrant, wat inhoudt dat de klank wordt gevormd door trillingen tussen de articulator en het articulatiepunt.
  • Het articulatiepunt is alveolaar, wat inhoudt dat voor het vormen van de klank het puntje van de tong tegen het gehemelte net achter de voortanden wordt gedrukt.
  • Het type articulatie is stemhebbend, wat betekent dat de stembanden meetrillen bij het vormen van de klank.
  • Het is een orale medeklinker, wat wil zeggen dat de lucht door de mond naar buiten stroomt.
  • Het is een centrale medeklinker, wat wil zeggen dat de lucht over het midden van de tong stroomt, in plaats van langs de zijkanten.
  • Het luchtstroommechanisme is pulmonisch-egressief, wat wil zeggen dat lucht uit de longen gestuwd wordt, in plaats van uit de glottis of de mond.