Stemhebbende bilabiale plosief

De stemhebbende bilabiale plosief is een medeklinker die in het Internationaal Fonetisch Alfabet en X-SAMPA aangeduid wordt met [b].

Stemhebbende bilabiale plosief tussen twee a's

Een voorbeeld van een stemhebbende bilabiale plosief is de b in het Nederlandse woord boer. Veel Indische talen, zoals het Hindi, kennen een contrast tussen een spiritus en een gewone [b].

KenmerkenBewerken