Stemhebbende bilabiale plosief

De stemhebbende bilabiale plosief is een medeklinker die in het Internationaal Fonetisch Alfabet en X-SAMPA aangeduid wordt met [b].

Stemhebbende bilabiale plosief tussen twee a's

Een voorbeeld van een Nederlands woord waarin deze klank voorkomt, is boer. Veel Indische talen, zoals het Hindi, kennen een contrast tussen een spiritus en een gewone [b].

Kenmerken

bewerken