In de fonetiek is coarticulatie het vormen van een medeklinker met twee articulatiepunten. Deze medeklinkers worden ook wel complexe medeklinkers genoemd, en zijn onder te verdelen in twee groepen:

Op de kliks na zijn vrijwel alle dubbel gearticuleerde medeklinkers labiaal-velair. Tweede articulaties zijn meestal labialisaties, palatalisaties, velarisaties en faryngaliseringen.