Alveolaire nasaal

De alveolaire nasaal is een medeklinker die in het Internationaal Fonetisch Alfabet en in X-SAMPA aangeduid wordt met n.

Alveolaire nasaal (tussen a's)

De klank komt in de meeste talen voor. Er zijn maar weinig talen die deze klank missen, maar wel een [m] kennen. Een voorbeeld van zo’n taal is het Samoaans. Een taal die zowel de n als de m niet kent is het Rotokas.

Een voorbeeld van een Nederlands woord waarin deze klank voorkomt, is nacht.

Kenmerken

bewerken
  • Het articulatiepunt is alveolaar, wat inhoudt dat voor het vormen van de klank het puntje van de tong tegen het gehemelte net achter de voortanden wordt gedrukt.
  • Het type articulatie is stemhebbend, wat betekent dat de stembanden meetrillen bij het vormen van de klank.
  • Het is een nasale medeklinker, wat betekent dat de lucht door de neus naar buiten stroomt.
  • Het is een centrale medeklinker, wat wil zeggen dat de lucht over het midden van de tong stroomt, in plaats van langs de zijkanten.
  • Het luchtstroommechanisme is pulmonisch-egressief, wat wil zeggen dat lucht uit de longen gestuwd wordt, in plaats van uit de glottis of de mond.