Een uvulaar is een medeklinker die wordt gearticuleerd met de achterkant van de tong tegen of bijna tegen de huig. Uvulaars kunnen plosief, fricatief, nasaal, tril en approximant zijn, maar het Internationaal Fonetisch Alfabet heeft niet voor elke approximant een symbool. Daarom wordt in die gevallen het symbool van de stemhebbende fricatief gebruikt. Uvulare affricaten zijn zeldzaam, en komen met name voor in Duitse dialecten en een paar Afrikaanse talen.