Retroflexe nasaal

De retroflexe nasaal is een medeklinker die in het Internationaal Fonetisch Alfabet aangeduid wordt met ɳ, en in X-SAMPA met n`.

Retroflexe nasaal (tussen a's)

Een voorbeeld van een Nederlands woord waarin deze klank voorkomt, is vaccin.

Kenmerken bewerken

  • De manier van articulatie is nasaal, wat inhoudt dat de klank wordt gevormd door de lucht door de neus te laten ontsnappen.
  • Het articulatiepunt is retroflex, wat officieel inhoudt dat de klank wordt gevormd door de tong op te krullen, maar in praktijk inhoudt dat het een postalveolaar is zonder palatalisatie.
  • Het type articulatie is stemhebbend, wat betekent dat de stembanden meetrillen bij het vormen van de klank.
  • Het is een nasale medeklinker, wat betekent dat de lucht door de neus naar buiten stroomt.
  • Het is een centrale medeklinker, wat wil zeggen dat de lucht over het midden van de tong stroomt, in plaats van langs de zijkanten.
  • Het luchtstroommechanisme is pulmonisch-egressief, wat wil zeggen dat lucht uit de longen gestuwd wordt, in plaats van uit de glottis of de mond.