Stemhebbende labiovelaire approximant

De stemhebbende labiovelaire approximant is een medeklinker die in het Internationaal Fonetisch Alfabet wordt aangeduid met w, en in X-SAMPA met w.

Stemhebbende labiovelaire approximant (tussen a's)

In de meeste talen is het een gelabialiseerde velaire approximant ([ɰʷ]?), en de halfklinker-tegenhanger van de gesloten geronde achterklinker [u]?.

Kenmerken bewerken

  • De manier van articulatie is approximant, wat inhoudt dat de klank wordt gevormd door een articulator dicht bij een andere te brengen, maar zonder dat het spraakkanaal zodanig wordt vernauwd dat er een turbulente luchtstroom ontstaat.
  • Het articulatiepunt is gelabialiseerd velaar, wat wil zeggen dat de klank wordt gearticuleerd met de achterkant van de tong tegen het zachte verhemelte, en met de lippen gerond.
  • Het type articulatie is stemhebbend, wat betekent dat de stembanden meetrillen bij het vormen van de klank.
  • Het is een orale medeklinker, wat inhoudt dat lucht door de mond kan ontsnappen.
  • Het is een centrale medeklinker, wat inhoudt dat de klank wordt geproduceerd door de luchtstroom over het midden van de tong te laten stromen in plaats van langs de zijkanten.
  • Het luchtstroommechanisme is pulmonisch-egressief, wat wil zeggen dat lucht uit de longen gestuwd wordt, in plaats van uit de glottis of de mond.