De uvulaire flap is een medeklinker waarvan niet bekend is of hij voorkomt als foneem in een taal. De klank is tot dusver alleen waargenomen als allofoon van een andere klank:

De klank vertoont overeenkomsten met de gangbaardere uvulaire tril, en is waarschijnlijk een enkele tril dan een flap.

De klank kent geen eigen symbool in het Internationaal Fonetisch Alfabet. Meestal wordt daarom het symbool voor de uvulaire tril gebruikt, [ʀ]?.