Raakpunt

Een raakpunt is een punt, waarin twee of meer meetkundige figuren elkaar raken. Voor krommen houdt dat in dat zij in het raakpunt dezelfde raaklijn hebben. Ruimtelijke figuren hebben in het raakpunt hetzelfde raakvlak.

In het raakpunt, de dikke donkerrode stip, raakt de helderrode raaklijn de zwarte kromme.

Als de kromme de grafiek is van een functie, die differentieerbaar is, dan is de afgeleide van de functie in het raakpunt gelijk aan de richtingscoëfficiënt van de raaklijn.

In de Euclidische ruimte met drie dimensies heeft een differentieerbaar oppervlak in ieder punt een uniek raakvlak. Men kan dan ook spreken van (een of het) raakpunt van een vlak met een gekromd oppervlak. Ook in hogere dimensies kan een hypervlak een hyperoppervlak in een of meer raakpunten ontmoeten.