Snijden en kruisen

Snijdende en kruisende lijnen zijn lijnen die niet overal dezelfde afstand tot elkaar hebben. Snijdende lijnen liggen in hetzelfde vlak en er is een punt op dat vlak dat op beide lijnen ligt, het snijpunt van de twee lijnen. Kruisende lijnen liggen niet in hetzelfde vlak en er is geen punt dat op beide lijnen ligt. Lijnen kunnen elkaar dus alleen in een ruimte kruisen van ten minste drie dimensies.

Kubus met de hoekpunten ABCDEFGH

Lijnen die elkaar niet snijden terwijl ze in wel hetzelfde vlak liggen heten evenwijdig. Er zijn geen verschillende lijnen, waarop twee of meer punten liggen, die tegelijk op alle betreffende lijnen liggen.

Tweedimensionaal, in het vlak

en snijden elkaar in het punt , en in , enzovoort. en zijn evenwijdig.

Driedimensionaal

en kruisen, , , , zijn evenwijdig aan elkaar, net zoals , , , dat zijn, en net zoals en . De lichaamsdiagonalen en snijden in het middelpunt van de kubus.