Wikipedia:Contactpunt/Standaardmail

VRTS Noticeboard
Contactpunt Nederlandstalige Wikipedia

Alle inhoud op Wikipedia is vrijgegeven onder een vrije licentie. Dit wil zeggen dat alle inhoud en alle afbeeldingen overal te gebruiken zijn, maar wél met de juiste bronvermelding. De meeste tekst en afbeeldingen van het internet zijn niet vrijgegeven onder een vrije licentie, en kunnen dus niet zonder meer overal gebruikt worden. Het is daarom niet toegestaan om zomaar tekst of afbeeldingen van het internet te kopiëren en te gebruiken op Wikipedia.

Problemen die te maken hebben met het overnemen van teksten en afbeeldingen voor gebruik op Wikipedia kunnen worden afgehandeld door het Contactpunt-team van Wikipedia. Dit team werkt met een besloten en vertrouwelijk mailsysteem. Daarnaast beantwoordt het team vragen over Wikipedia die via e-mail binnenkomen.

Het Contactpunt-team behandelt geen inhoudelijke vragen over artikelen, deze kunt u stellen op de overlegpagina van het artikel of - bij geen tijdige respons - op Overleg gewenst. Het team bemiddelt ook niet tussen gebruikers. Vragen over de werkwijze van Wikipedia kunnen het beste gesteld worden op de helpdesk.
Hoofdpagina Contactpunt
Gebruik de interactieve toestemmingsgenerator op Commons!


Of verzend deze standaardtekst:

Betreft: "Naam-van-het-artikel-op-Wikipedia"

Ik verklaar hierbij dat ik de auteur en/of de enige eigenaar van de exclusieve auteursrechten ben op <URL naar het werk en/of attachment> (hierna: het werk)

Ik verklaar hierbij het werk te publiceren onder de CC BY-SA 3.0 licentie (hierna: de licentie), resp. de CC BY-SA 4.0 licentie in geval van een afbeelding. Ik verklaar dat ik eenieder het recht geef om het werk te bewerken, gebruiken en verspreiden onder de voorwaarden zoals gesteld in de licentie.

Ik ben me ervan bewust dat:

  • eenieder het werk mag gebruiken, op commerciële of enigerlei andere wijze zolang zij de voorwaarden zoals gesteld in de licentie en de toepasselijke wettelijke voorwaarden in acht nemen.
  • deze overeenkomst ook geldig is buiten Wikipedia en andere gerelateerde sites
  • ik, en/of mijn werkgever het auteursrecht op het werk behoud.
  • ik, en/of mijn werkgever het recht behoud op naamsvermelding in overeenstemming met de licentie
  • deze verklaring niet in kan worden getrokken, en dat deze tekst permanent kan worden bewaard op een Wikimedia-project.

<Naam en details van afzender>

<Functie en relatie tot het werk (auteursrechthebbende, leidinggevende, etc.)>

<Datum>