Ordetheorie

(Doorverwezen vanaf Ordening (wiskunde))

In de wiskunde houdt de ordetheorie zich bezig met de verschillende systemen op basis waarvan objecten in volgorde geplaatst kunnen worden. Daartoe wordt het intuïtieve begrip van volgorde(systeem) / ordening gemodelleerd als een tweeplaatsige relatie of in het geval van een cyclische orde drieplaatsige relatie met kenmerkende eigenschappen tussen de elementen van eenzelfde verzameling.

Deel van een serie artikelen over

Analyse van "Galton-Watson-model" aan de hand van wiskundige vergelijkingen.
Formules van een stochastisch proces
––– Kwantiteit –––

Complex getal · Geheel getal · Natuurlijk getal · Oneindigheid · Reëel getal · Rekenkunde


––– Structuur en ruimte –––

Algebra · Functie · Getaltheorie · Goniometrie · Groepentheorie · Meetkunde · Topologie


––– Verandering –––

Analyse · Calculus · Chaostheorie · Dynamisch systeem · Vectoren


––– Toegepaste wiskunde –––

Discrete wiskunde · Grafentheorie · Informatietheorie · Kansrekening · Statistiek · Wiskundige fysica


Portaal Portaalicoon Wiskunde

VoorbeeldBewerken

Een bekend voorbeeld is de ordening van getallen. Van twee verschillende getallen is steeds een van beide kleiner dan het andere. Men noteert bijvoorbeeld 3 < 7 voor de relatie 'kleiner dan' tussen de getallen 3 en 7. Er zijn ook andere vormen van ordening, zoals in het spel 'steen, papier, schaar', waarin de ordening, aangegeven door '<' (zwakker), cyclisch van aard is: steen < papier < schaar < steen, waarna men weer bij het begin is.

Soorten ordeBewerken

Totale ordeBewerken

De sterkste vorm van ordening is wel de totale orde. Een totale orde kan opgevat worden als een keten van elementen, waarvan van elk tweetal geldt dat ofwel het eerste vóór het tweede komt, ofwel het tweede vóór het eerste. Een totale orde wordt ook lineaire orde genoemd.

Partiële ordeBewerken

Een zwakkere vorm is de partiële orde. In een partiële orde kunnen elementen voorkomen die niet vergelijkbaar zijn.

PreordeBewerken

Een nog zwakkere vorm is de preorde, die zoals de naam al aangeeft geen orde is, maar bijna een partiële orde. In een preorde kunnen verschillende elementen   en   voorkomen, waarvan elk "kleiner of gelijk" aan het andere is.

Totale preordeBewerken

De totale preorde, ook zwakke orde genoemd, staat net als de partiële orde tussen de preorde en de totale orde en is in het ene opzicht sterker, in het andere zwakker dan de partiële orde.

Cyclische ordeBewerken

Daarnaast bestaat nog de cyclische orde, die men zich kan voorstellen als een orde op een cirkel. Vanuit het element   ligt het element   linksom vóór   en rechtsom na  

Zie ookBewerken