Nilpotent

In de wiskunde wordt een element x van een ring R nilpotent genoemd als er een zeker positief geheel getal n bestaat zodat x tot de macht n gelijk is aan nul

.

VoorbeeldenBewerken

De bovenstaande definitie kan in het bijzonder worden toegepast op vierkante matrices. De matrix

 

is nilpotent omdat  . Men spreekt van een nilpotente matrix.

In de factorring Z/9Z, is de klasse van 3 nilpotent, omdat   congruent is met 0 modulo 9.

De ring van de coquaternionen bevat een kegel van nilpotenten.

EigenschappenBewerken

Geen enkel nilpotent element kan een eenheid zijn (behalve in een triviale ring {0}, die slechts één enkel element 0 = 1 bevat). Alle nilpotente elementen die van nul verschillen zijn nuldelers.

Een vierkante matrix waarvan een orde geen coëfficiënten heeft in een commutatief lichaam is dan en slechts dan als nilpotent als zijn karakteristieke polynoom gelijk is aan  . Dit is alleen het geval wanneer  .

Nilpotente elementen van een commutatieve ring vormen een ideaal, de nilradicaal van deze ring.

Als x nilpotent is, dan is 1 - x een eenheid, omdat   inhoudt dat

 .

In de natuurkundeBewerken

Een operator  , die voldoet aan   is nilpotent. Het BRST formalisme is een belangrijk voorbeeld in de natuurkunde.