Een triviale ring of nulring is een ring die op een singleton, is gedefinieerd. De ring bewerkingen + en × zijn triviaal:

Deze ring is commutatief. Het enige element is zowel het additieve en het multiplicatieve identiteitselement, dat wil zeggen,

Een ring is triviaal dan en slechts dan als 1 = 0, aangezien deze gelijkheid dit voor alle impliceert, geldt binnen

Elke twee triviale ringen zijn isomorf, zodat men ook spreekt van de triviale ring. De triviale ring wordt ook de nulring genoemd, omdat {0}, waar 0 correspondeert met het getal 0, een ring is onder de bewerkingen van optellen en vermenigvuldigen.