Lijst van brutoformules C01

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met één koolstofatoom.

Navigatie brutoformules

C1H0 - C1BrveelBewerken

Brutoformule Naam
  Koolstof
~ Ook wel: actieve kool, diamant, H3 (houtskool in de pyrotechniek)
~ in bereiding mangaan
~ in staal, buskruit
  Grafeen
  Zilvercyanide
~ Formule:  
  Zilverfulminaat
~ Formule:  
  Zilver(I)carbonaat
~ Formule:  
  Boorcarbide
~ Formule:  
~ uit boortrioxide
  Bariumcarbonaat
~ Formule:  
~ als rattenkruit
~ in witheriet
  Broomchloordifluormethaan
~ Ook wel: halon 1211
~ als halon, regelgeving i.v.m. ozonlaag
  Bismutiet
~ Formule:   soms ook als   geschreven.
  Broomtrifluormethaan
~ Ook wel: halon 1301
~ als halon regelgeving i.v.m. ozonlaag
  Cyanogeenbromide
~ als pseudohalogeen
  Tribroomnitromethaan
~ook wel: broompikrine
  Tetrabroommethaan
~ Formule:  

C1Ca1 - C1CeveelBewerken

Brutoformule Naam
  calciumcyaanamide
~ in de bereiding van cyaanamide
~ uit cyaanamide
  Calciumcarbonaat
~ Formule:  
~ Ook wel: kalk, krijt
~ In diverse allotropen
Aragoniet
Calciet
Kalk
Zeiringiet
~ in productie van calciumnitraat, calciumoxide
  Cadmiumcarbonaat
~ Formule:  
~ in bereiding cadmiumoxide
  Bastnäsiet
~ Formule:  

C1Cl1 - C1CuveelBewerken

Brutoformule Naam
  chloorfluorfosgeen
~ uit koolmonoxide en chloormonofluoride
  Chloortrifluormethaan
~ Ook wel: R-13, CFC-13
~ als freon
  Cyanogeenchloride
~ Ook wel: chloorcyanide
~ als pseudohalogeen
  dichloordifluormethaan
~ Ook wel: R-12, CFC-12
~ als freon, broeikasgas
  Fosgeen
~ International Chemical Safety Card: 0007
~ in bereiding polycarbonaat, dimethylcarbonaat
  thiofosgeen
~ Ook wel: thiocarbonylchloride
~ in bereiding isothiocyanaten
  trichloorfluormethaan
~ Ook wel: R-11, CFC-11
~ als freon, broeikasgas
  Trichloornitromethaan
~ Ook wel: chloorpikrine
  Tetrachloormethaan
~ Formule:  
~ International Chemical Safety Card: 0024
~ Ook wel: Tetra, Tetrachloorkoolstof
~ als bijproduct in bereiding dichloormethaan
  Trichloormethaansulfenylchloride
  Koper(I)cyanide
~ Formule:  
  Koper(II)carbonaat
~ Formule:  
~ als Spaans groen

C1F1 - C1FveelBewerken

Brutoformule Naam
  Bastnäsiet
~ Formule:  
  Cyanogeenfluoride
~ Formule:  
~ als pseudohalogeen
  Bastnäsiet
~ Formule:  
  trifluorjoodmethaan
~ in synthese trifluormethylbenzeen
  Tetrafluormethaan
~ als fluorkoolstof

C1Fe1 - C1NveelBewerken

Brutoformule Naam
  IJzer(II)carbonaat
~ Formule:  
~ Ook wel: ijzerspaat
~ in sideriet
  Cyanogeenjodide
~ Formule:  
~ Ook wel: joodcyanide
  Tetrajoodmethaan
  Kaliumcyanide
~ Formule:  
~ Ook wel: cyaankali
~ in synthese glutaarzuur
  Kaliumcyanaat
~ Formule:  
  Kaliumcarbonaat
~ Formule:  
~ Ook wel: parelas
~ in bereiding kaliumbromide, resorcinol
  Lithiumcarbonaat
~ Formule:  
~ als medicijn
  Magnesiumcarbonaat
~ Formule:  
~ in magnesiet
~ in bereiding magnesiumoxyde
  Mangaancarbonaat
~ Formule:  
~ in rhodochrosiet
  natriumcyanide
~ Formule:  
~ in synthese glutaarzuur, malonzuur
  Natriumcyanaat
~ Formule:  
  Natriumthiocyanaat
~ Formule:  
~ Ook wel: natriumrhodanide, natriumrhodaan
  tetranitromethaan

C1Na1 - C1ZrveelBewerken

Brutoformule Naam
  Natriumcarbonaat
~ Formule:  
~ Ook wel: E500, soda
~ in natron
productie van ~ m.b.v. natriumhydroxide
  Nikkel(II)carbonaat
~ Formule:  
~ in bereiding nikkel(II)oxide
  Koolmonoxide
~ Formule:  
~ ook wel: kolendamp, koolstofmonoxide
~ adduct met koperaluminiumchloride, kopergalliumchloride
~ in Sigarettenrook
~ in synthese van propanal
~ oxidate door cerium(IV)oxide
  Kooldioxide
~ Formule:  
~ International Chemical Safety Card: 0021
~ Ook wel: koolstofdioxide
~ en infraroodspectroscopie
~ in sigarettenrook, inergen (blusmiddel), drijfgas, broeikasgas
  Lood(II)carbonaat
~ Formule:  
~ als cerussiet, loodwit
~ in de bereding van lood
  Rubidiumcarbonaat
~ Formule:  
~ in bereiding rubidiumbromide, rubidiumjodide
  Koolstofdisulfide
~ Formule:  
~ International Chemical Safety Card: 0022
~ Ook wel: zwavelkoolstof
  Palladium op koolstof
  Platina op koolstof
  Siliciumcarbide
~ Ook wel: carborundum
  Thoriumcarbide
~ Formule:  
  Vanadiumcarbide
~ Formule:  

C1H1Bewerken

Brutoformule Naam
  Grafaan
  Carboraan
  Bromoform
~ IUPAC: tribroommethaan
~ in haloformreactie
  Broomdifluormethaan
~ Ook wel: halon 1201, HBFC-22B1, FC-22B1, R-22B1, FM-100
  Chloordifluormethaan
~ Ook wel: R-22, HCFC-22
~ als freon
  Chloroform
~ IUPAC: trichloormethaan
~ International Chemical Safety Card: 0027
~ Ook wel: methynyllchloride
~ in bereiding dichloormethaan, haloformreactie
~ uit natriumtrichlooracetaat met sterke base, methylketonen
  Azuriet
~ Formule:  
  Fluoroform
~ IUPAC: trifluormethaan
~ Ook wel: R-23, HFC-23
~ als freon
~ in haloformreactie
  Trifluormethaansulfonzuur
~ Formule:  
~ in vergelijking met fluorsulfonzuur
  Tri-joodmethaan
~ Ook wel: jodoformform
~ in haloformreactie
  kaliumformiaat
~ Formule:  
~ als E501
  Kaliumwaterstofcarbonaat
~ Formule:  
  Blauwzuur
~ Formule:  
~ IUPAC: waterstofcyanide
~ in Zyklon B
  Cyaanzuur
~ Formule:  
  natriumformiaat
~ als E237
  Natriumwaterstofcarbonaat
~ Formule:  
~ Ook wel: bakpoeder, dubbel koolzure soda, E500 (ii), natriumbicarbonaat
~ in natron
~ in bereiding salmiak, soda
~ en maagzuur in de twaalfvingerige darm
  Thiocyaanzuur
~ Formule:  

C1H2 - C1H2N?Bewerken

Brutoformule Naam
  Broomchloormethaan
~ als halomethaan
  Broomfluormethaan
  Broomjoodmethaan
  Dibroommethaan
Ook wel: methyleenbromide
~ als halomethaan
  Chloorfluormethaan
  Chloorjoodmethaan
  Dichloormethaan
Ook wel: methyleenchloride
~ als oplosmiddel in Collins reagens, halomethaan
  Malachiet
~ Formule:  
  Fluorjoodmethaan
  Difluormethaan
Ook wel: methyleenfluoride
~ als halomethaan
  Di-joodmethaan
~ Ook wel: methyleenjodide
~ in bereiding Eschenmoserzout
~ als halomethaan
  Carbodi-imide
~ Formule:  
~ tautomeer van cyaanamide
  Cyaanamide
~ Formule:  
  Diazirine
~  
  Diazomethaan
~ Formule:  
~ als diazoverbinding
  Tetrazool
~ als azool

C1H2Na1 - C1H2Zr?Bewerken

Brutoformule Naam
  Natriumcarbonaatmonohydraat
~ Formule:  
  Formaldehyde
IUPAC:Methanal
~ in Europese standaardreeks, sterk water
~ in de bereiding van benzylalcohol, bakeliet, dichlorofeen
polymeer van ~ polyoxymethyleen, paraformaldehyde
  Dioxiraan
  Sulfeen
~ Formule:  
  Mierenzuur
~ IUPAC: methaanzuur
~ Ook wel: E236
in bereiding ethylformiaat
  Koolzuur

C1H3Bewerken

Brutoformule Naam
  Natriumcyanoboorhydride
~Formule:  
  Methylbismutdichloride
~ in bereiding bismutine
  Methylbromide
~ IUPAC: broommethaan
~ onder Montreal Protocol
  Methylchloride
~ IUPAC: chloormethaan
~ in bereiding tetramethylsilaan
  methaansulfonylchloride
~ Formule:  
~ In bereiding mesylaten
  Methyltrichloorsilaan
~ Formule:  
  Methyltitaniumtrichloride
~ Formule:  
~ als organotitaniumverbinding
  Fluormethaan
~ Ook wel: methylfluoride
  Methylkwik
~ eigenlijk: methylkwikkation
  Joodmethaan
~ Ook wel: methyljodide
  Methylmagnesiumjodide
~ Formule:  
~ uit joodmethaan
  Methyllithium
~ als organometaalverbinding
  Nitromethaan
~ in ANNM
  Methylnitriet
  Carbaminezuur
~ als carbamaat
  Natriummethanolaat
~ Formule:  
  Foscarnet
~ Formule:  
~ IUPAC: fosfonomethaanzuur

C1H4Bewerken

Brutoformule Naam
  Methaan
~ in methaanhydraat
~ in bereiding van methanol
~ reactie met fluorsulfonzuur
  Dichloormethylsilaan
  Ammoniumcyanaat
  Ureum
~ ontleding onder invloed van urease
~ in kunstmest
  Ammoniumthiocyanaat
  Thioureum
  semicarbazide
~ uit azodicarbonamide
  hydroxyureum
~ Formule:  
~ ontleding onder invloed van urease
  Methanol
~ in bereiding methyl-tert-butylether, dimethylcarbonaat
  Methaansulfonzuur
  Methaanthiol

C1H5 - C1HnBewerken

Brutoformule Naam
  Methylarseenzuur
~ IUPAC: methaanarsonzuur
  Monomethylbismutine
~ in bereiding bismutine
  Monomethylamine
~ Ook wel: Aminomethaan, Methylamine
~ als Methylamine
  Ammoniumwaterstofcarbonaat
~ Formule:  
~ als vlugzout
~ Ook wel: ammoniumbicarbonaat
  Methylhydrazine
  ammoniumdithiocarbamaat
~ in bereiding ammoniumthiocyanaat
  Guanidine
  Semicarbazide
~ Formule:  
  Guanidinenitraat
~ Formule:  
  Ammoniumcarbonaat
~ Formule:  
~ als vlugzout
  Triaminoguanidinenitraat
  Natriumcarbonaatheptahydraat
~ Formule:  
  Hydrotalciet
~ Formule:  
  Natriumcarbonaatdecahydraat
~ Formule:  
  Hydrotalciet
~ Formule: