Methylmagnesiumchloride

chemische verbinding

Methylmagnesiumchloride is een commercieel verkrijgbaar Grignard-reagens. Net als methyllithium is het in de synthese bruikbaar als een synthon dat equivalent is aan een methyl-anion.

Methylmagnesiumchloride
Structuurformule en molecuulmodel
Molecuulmodel van methylmagnesiumchloride als THF-adduct
Algemeen
Molecuulformule CH3MgCl
IUPAC-naam methylmagnesiumchloride
Molmassa 74,79 g/mol
SMILES
[Cl-].[Mg+]C
CAS-nummer 676-58-4
Vergelijkbaar met fenylmagnesiumbromide
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefSchadelijk voor de gezondheidSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H261 - H314 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P231+P232 - P261 - P280 - P305+P351+P338 - P422
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Commercieel wordt het meestal als oplossing in tetrahydrofuraan THF aangeboden. Twee moleculen THF zijn via hun zuurstofatoom verbonden, met een coördinatieverbinding, met het magnesiumatoom en vormen een adduct.