Hoofdmenu openen

Methylhydrazine

chemische verbinding

Methylhydrazine is een hydrazinederivaat met als brutoformule CH3N2H3. Het is een ontvlambare, toxische en carcinogene kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur. De stof wordt voornamelijk gebruikt als stuwvloeistof in raketbrandstof.

Methylhydrazine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van methylhydrazine
Structuurformule van methylhydrazine
Molecuulmodel van methylhydrazine
Molecuulmodel van methylhydrazine
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
CH3N2H3
IUPAC-naam methylhydrazine
Andere namen monomethylhydrazine, MMH
Molmassa 46,07 g/mol
CAS-nummer 60-34-4
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefToxisch
Schadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H300 - H311 - H314 - H330 - H351 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P260 - P264 - P273 - P280 - P284
Carcinogeen ja
VN-nummer 1244
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,88 g/cm³
Smeltpunt −52 °C
Kookpunt 87 °C
Vlampunt −8,3 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 196 °C
Dampdruk 4800 Pa
Goed oplosbaar in water, ethanol, di-ethylether
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Toxicologie en veiligheidBewerken

Methylhydrazine kan bij verwarming of bij contact met metaaloxiden ontploffen. Ze kan spontaan ontbranden bij contact met lucht en poreus materiaal zoals aarde, asbest, hout of textiel. De stof ontleedt bij verbranding met vorming van giftige en corrosieve gassen, onder andere stikstofoxiden. Methylhydrazine is een sterke reductor en reageert dus hevig met oxiderende stoffen, waardoor brand- en ontploffingsgevaar ontstaat. De stof is een matig sterke base en reageert hevig met sterke zuren.

Externe linksBewerken