Carbonylfluoride

chemische verbinding

Carbonylfluoride is een kleurloos, zeer hygroscopisch gas met een scherpe geur. Het is 2,2 maal zwaarder dan lucht. De kritische temperatuur is 14,7 °C. Chemisch gezien is carbonylfluoride het dizuurfluoride van koolzuur.

Carbonylfluoride
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van carbonylfluoride
Algemeen
Molecuulformule CF2O
IUPAC-naam carbonylfluoride
Andere namen difluorformaldehyde
Molmassa 66,01 g/mol
CAS-nummer 353-50-4
EG-nummer 206-534-2
Beschrijving kleurloos, hygroscopisch gas
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefToxisch
Gevaar
H-zinnen H331 - H314
EUH-zinnen geen
P-zinnen P260 - P264 - P280 - P363
Hygroscopisch? ja
VN-nummer 2417
ADR-klasse Gevarenklasse 2.3
MAC-waarde 2 ppm
5 mg/m3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gas
Kleur kleurloos
Dichtheid (bij −114°C) 1,139 g/cm³
Smeltpunt −114 °C
Kookpunt −83,1 °C
Goed oplosbaar in organische oplosmiddelen
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

SyntheseBewerken

Carbonylfluoride kan worden gevormd door de reactie van koolstofmonoxide (CO) met fluorgas (F2):

 

Gewoonlijk gebeurt dit met een overmaat aan fluor, omdat in het omgekeerde geval (overmaat koolstofmonoxide) er ontploffingsgevaar bestaat. In een bijreactie wordt tetrafluormethaan (CF4) gevormd, een zeer sterk broeikasgas. Om deze nadelen te vermijden en op een veilige manier carbonylfluoride te produceren en de vorming van CF4 te onderdrukken, is voorgesteld om de reactie in een vloeistof te laten doorgaan[1] of onder verlaagde druk (ca. 100 kPa), waarbij het fluorgas eventueel eerst met stikstofgas is gemengd.[2]

Carbonylfluoride wordt ook verkregen door de reactie van koolstofmonoxide met zilverdifluoride (AgF2).

Een andere synthesemethode is de reactie van fosgeen met waterstoffluoride (HF):

 

Carbonylfluoride wordt ook gevormd bij de verhitting of verbranding van fluorkoolwaterstoffen (gefluoreerde koolwaterstoffen).

ToepassingenBewerken

Er zijn weinig toepassingen bekend voor carbonylfluoride. Het is een tussenproduct bij de synthese van organische fluorverbindingen. Het wordt in de halfgeleiderindustrie gebruikt voor het reinigen van chemical vapor deposition-apparatuur.[3]

Toxicologie en veiligheidBewerken

Carbonylfluoride is een zeer hygroscopisch gas: in vochtige lucht vormt het witte dampen. Het is niet ontvlambaar. Het hydrolyseert onmiddellijk in water, waarbij het corrosieve waterstoffluoride gevormd wordt:

 

Het is een giftig gas, dat de longen beschadigt en is sterk irriterend voor huid, ogen, slijmvlies en ademhalingswegen.

Externe linkBewerken