Hoofdmenu openen

Carbonylsulfide

chemische verbinding

Carbonylsulfide is een anorganische koolstofverbinding, met als brutoformule COS. Het is een kleurloos gas met de onprettige geur van rotte eieren. Het is een lineaire molecule dat bestaat uit een carbonylgroep, waarbij het koolstofatoom via een dubbele binding is verbonden met een zwavelatoom. Carbonylsulfide kan worden beschouwd als een hybride verbinding van koolstofdioxide en koolstofdisulfide. Bij verbranding kunnen koolstofmonoxide en zwaveldioxide vrijkomen.

Carbonylsulfide
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van carbonylsulfide
Structuurformule van carbonylsulfide
Molecuulmodel van carbonylsulfide
Molecuulmodel van carbonylsulfide
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
COS
IUPAC-naam carbonylsulfide
Molmassa 60,07 g/mol
SMILES
O=C=S
InChI
1S/COS/c2-1-3
CAS-nummer 463-58-1
Beschrijving Kleurloos, onwelriekend gas
Vergelijkbaar met koolstofdioxide, diwaterstofsulfide
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarDrukhouderToxisch
Gevaar
H-zinnen H220 - H280 - H315 - H319 - H331 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P305+P351+P338 - P311 - P410+P403
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,00251 g/cm³
Smeltpunt −139 °C
Kookpunt −50 °C
Dampdruk (bij 20°C) 11,3 × 105 Pa
Oplosbaarheid in water 1,447 g/l
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

De stof blijkt een katalysator te zijn bij de vorming van peptiden uit aminozuren.