Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond

klasse van plantengemeenschappen

De klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond (Quercetea robori-petraeae) is een klasse van bosplantengemeenschappen die voorkomen op zure, voedselarme zandgronden, en gedomineerd wordt door loofbomen en bladmossen.

Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond met o.a. wintereik
Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond met o.a. wintereik
Syntaxonomische indeling
Klasse
Quercetea robori-petraeae
Br.-Bl. & Tx., 1943
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons

De klasse telt in Nederland en Vlaanderen één onderliggende orde.

Naamgeving en coderingBewerken

De wetenschappelijke naam Quercetea robori-petraeae is afgeleid van de botanische namen van twee soorten binnen deze klasse, de zomereik (Quercus robur) en de kensoort wintereik (Quercus petraea).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

De klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond omvat gemengde loofbossen van overwegend zure, voedselarme, droge tot vochtige zandgronden. Op zeer voedselarme grond en in jonge bossen is de ruwe berk dominant, de aanwezigheid van beuk wijst op oudere bosvegetatie op iets rijkere, lemige grond.

Deze bossen zijn zeer algemeen en komen voor op alle dekzanden, in de duinen, op verdroogde veenbodems, aan de rand van lössplateaus en op vuursteenalluvium.

Eiken- beukenbossen ontstaan spontaan, maar op lange termijn, uit bossen van de klasse van de naaldbossen. Op zandgronden is deze klasse een climaxvegetatie, en vormen ze dus een eindpunt in de natuurlijke successie.

VegetatiestructuurBewerken

Deze bossen hebben in de Lage Landen meestal een eenvoudige vegetatiestructuur met een dichte, soortenarme boomlaag met dominantie van loofbomen, een weinig ontwikkelde struik- en kruidlaag, en een goed ontwikkelde moslaag met overwegend bladmossen en soms ook korstmossen.

Onderliggende syntaxa in Nederland en VlaanderenBewerken

De klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselarme grond wordt in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd door maar één orde met twee verbonden.

Romp- en derivaatgemeenschappenBewerken

 • Derivaatgemeenschap van Amerikaanse eik (DG Quercus rubra-[Quercetea robori-petraeae])
 • Derivaatgemeenschap van Pontische rododendron (DG Rhododendron ponticum-[Quercetea robori-petraeae])
 • Derivaatgemeenschap van Amerikaanse vogelkers (DG Prunus serotina-[Quercion roboris/Dicrano-Pinion])
 • Rompgemeenschap van pluimkambraam en smeulende kambraam (RG Rubus umbrosus-Rubus taxandriae-[Quercion roboris])
 • Rompgemeenschap van gewoon klauwtjesmos en gewoon gaffeltandmos (RG Hypnum cupressiforme-Dicranum scoparium-[Quercetea robori-petraeae])
 • Rompgemeenschap van gladde witbol (RG Holcus mollis-[Quercetea robori-petraeae])
 • Rompgemeenschap van gestreepte witbol en gewoon struisgras (RG Holcus lanatus-Agrostis capillaris-[Quercion roboris/Dicrano-Pinion])
 • Rompgemeenschap van zoete haarbraam en geplooide stokbraam (RG Rubus gratus-Rubus plicatus-[Quercion roboris/Dicrano-Pinion])
 • Rompgemeenschap van sierlijke woudbraam (RG Rubus bellardii-[Quercetea robori-petraeae])
 • Rompgemeenschap van bochtige smele (RG Avenella flexuosa-[Quercion roboris/Dicrano-Pinion])
 • Rompgemeenschap van pijpenstrootje (RG Molinia caerulea-[Quercion roboris/Dicrano-Pinion])

Diagnostische taxa voor Nederland en VlaanderenBewerken

 
Ruwe berk
 
Wintereik
 
Witte veldbies
 
Gewoon pluisjesmos

De klasse is betrekkelijk soortenarm. In de onderstaande tabellen staan de belangrijkste kensoorten voor deze klasse in Nederland en Vlaanderen.

Boomlaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kK 20 < 70% ruwe berk Betula pendula
kK 0 < 40% wintereik Quercus petraea
Struiklaag

Geen kensoorten.

Kruidlaag

Geen kensoorten.

Moslaag
Kensoort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kK 20 > 50% gewoon pluisjesmos Dicranella heteromalla

Zie ookBewerken

Zie de categorie Quercetea robori-petraeae van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.