Kanton Tielt

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Tielt is een kanton in de Belgische provincie West-Vlaanderen en het gelijknamige arrondissement Tielt. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen een vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton TieltBewerken

Tielt is een gerechtelijk kanton dat een vredegerecht inricht en gelegen is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.[1] Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor de stad Tielt en de gemeenten Ardooie, Pittem, Ruiselede en Wingene.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Tielt Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincies Arrondissementen Kantons
Gebied   Europese Unie   België Gent   West-Vlaanderen West-Vlaanderen Tielt
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton TieltBewerken

Het kieskanton Tielt ligt in het provinciedistrict Tielt, het kiesarrondissement Roeselare-Tielt en de kieskring West-Vlaanderen. Het beslaat de gemeenten Tielt, Pittem en Ardooie[2] en bestaat uit 15 stembureaus.

Tielt Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   West-Vlaanderen Tielt Tielt
Pittem
Ardooie
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegen­woordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring West-Vlaanderen Roeselare-Tielt Tielt Tielt Tielt
Pittem
Ardooie
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-
  Zie ook: provinciedistrict Tielt voor verkiezingsuitslagen provincieraadsverkiezingen