Kanton Bilzen

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Bilzen is een kanton in de Belgische provincie Limburg en het arrondissement Tongeren. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton BilzenBewerken

Het gerechtelijk kanton Bilzen is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Limburg in het gerechtelijk gebied Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Bilzen, Hoeselt, en Zutendaal. Het is gevestigd in de Brugstraat 2 te Bilzen.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder, ...

Bilzen Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Limburg Limburg Bilzen
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton BilzenBewerken

Het kieskanton Bilzen ligt in het provinciedistrict Tongeren, het kiesarrondissement Limburg en ten slotte de kieskring Limburg. Het beslaat de gemeenten Bilzen en Hoeselt en bestaat uit 16 stembureaus. Tot 2006 vormde het zelfstandig het provinciedistrict Bilzen. Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2007[1] werd dit district toegevoegd aan het provinciedistrict Tongeren in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011.[2] Als nieuwe norm werd immers gesteld dat een district minstens zes zetels moest vertegenwoordigen. Vermits het district Bilzen alleen niet de norm van zes zou halen, werden beide districten samengevoegd.

StructuurBewerken

Bilzen Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Limburg Tongeren   Bilzen
  Hoeselt
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Limburg Hasselt-Tongeren-Maaseik Tongeren Bilzen Bilzen & Hoeselt -
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Resultaten provincieraadsverkiezingen van 1961 tot 2006Bewerken

Partij 1961 1965 1968 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991 1994 2000[3] 2006[4]
Stemmen     |     Zetels % 8 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4
CVP 68,30 6 64,69 3 54,38 2 49,20 3 51,23 2 47,10 2 48,68 2 36,11 1 30,23 1 27,19 1 26,81 1 24,34 1 23,69 1 -
CD&V-N-VA - - - - - - - - - - - - - 36,37 1
Volksunie1/VU2/VU&ID3 6,101 0 16,132 0 23,452 1 27,382 1 25,202 1 26,072 1 25,722 1 30,842 1 34,122 1 31,222 1 25,452 1 36,622 1 27,323 1 -
Liberale1/PVV2/VLD3 12,111 1 8,202 0 9,522 1 12,042 0 9,132 0 11,642 0 10,382 0 16,212 1 14,182 0 13,772 0 16,712 1 13,073 0 17,763 1 -
VLD-VIVANT - - - - - - - - - - - - - 19,06 1
Socialist1/BSP2/SP3 13,491 1 10,982 1 12,662 0 11,382 0 14,442 1 15,192 0 15,222 0 15,463 0 16,663 1 22,543 1 20,253 0 15,733 1 16,253 1 -
sp.a-spirit - - - - - - - - - - - - - 21,17 1
Agalev1/Groen!2 - - - - - - - - 3,871 0 4,251 0 4,491 0 2,971 0 4,111 0 4,062 0
PVDA - - - - - - - - - - - 0,41 0 0,45 0 -
Vlaams Blok1/Vlaams Belang2 - - - - - - - 1,381 0 0,941 0 1,021 0 6,301 0 5,851 0 10,421 0 19,332 1
W.O.W. - - - - - - - - - - - 1,00 0 - -
Opkomst 91,64 96,99 96,74 96,59 96,41 96,48 95,63 96,32
Blanco/ongeldig 6 7,07 7,24 8,18 7,88 7,57 8,37 8,65 6,7 6,06 6,34 5,33 4,79 5,29
  Zie ook: provinciedistrict Tongeren voor verkiezingsuitslagen vanaf 2012