Hoofdmenu openen

Een sas of pyrotechnisch mengsel is een mengsel van een zuurstofgevende en één of meer oxideerbare stoffen dat deflagreert, met daarbij veel geluid, meestal een knal, lichtflitsen, vonken en rook.

Als zuurstofleverende stoffen kunnen bijvoorbeeld nitraten, chloraten, perchloraten, permanganaat en sommige oxiden of peroxiden worden gebruikt. Als reducerende stoffen kunnen stoffen zoals suiker, hars, koolstof, rubber en kunstharsen, alsook anorganische stoffen zoals zwavel, metaalpoeders, enzovoorts worden gebruikt.

Buskruit is een van de meest gebruikte sassen in vuurwerk.

Flashmengsels zijn mengsels, die bestaan uit een oxidator en een metaalpoeder van magnesium, aluminium of beide. De oxidator is meestal kaliumnitraat, kaliumperchloraat of kaliumchloraat. Ook natriumzouten van chloorzuur en perchloorzuur worden voor de oxidator in deze mengsels gebruikt.

Kaliumpermanganaat wordt ook als oxidator gebruikt, maar nooit in commercieel vuurwerkstuk. Deze oxidator wordt sterk afgeraden omdat het een zeer gevoelige stof is die erg snel reageert. Veel flashmengsels zijn redelijk tot zeer gevoelig voor stoot- of wrijfbewegingen. De meeste flashmengsels branden zeer snel, of detoneren zelfs. Veiligheid is met deze composities geboden.