Een terreplein (afgeleid van het Italiaanse terra piana: vlakke grond) is het vlakke terrein binnen een bastion, fort of vesting. Op de randen staan borstweringen ter bescherming van de manschappen. Op het terreplein kan zich geschut bevinden.

Vesting (38), Fort (36) en Bastions (24, 26 en 35) en op de doorsnede (18)