Bonnet-traverse

Een bonnet-traverse in de vestingbouw is een traverse aan de facen van een saillant die door hun ligging beide saillanten dekking geven.

Voorbeeld illustratie van een traverse (A) en bonnet-traverse (B) op de face van een vestingwerk.

Doordat de bonnet traverse hoger ligt dan de vuurlinie en daarnaast ook nog verlengd is tot over de borstwering, biedt een bonnet traverse extra dekking voor de verdedigers tegen waarneming en vuurlinie van de belegeraar.

Zie ookBewerken