Kruithuis

gebouw voor opslag van buskruit

Een kruithuis, kruitmagazijn, munitiemagazijn of pulverhuis is een gebouw waar buskruit werd bewaard. Om het risico van ontploffingen te voorkomen werd het wegen en verpakken van het kruit niet in het kruithuis gedaan. Kruitkelders en kruittorens (pulvertorens) werden voor hetzelfde doel gebruikt.

Een kruithuis op de Wierickerschans

Nog bestaande kruithuizen of -torens in Nederland: