Het begrip buitenwerk is in de vestingbouw een algemene beschrijving voor onderdelen van een vestingstad of vesting, die buiten de hoofdwal maar nog binnen de bedekte weg en glacis liggen.

Tussen de hoofdwal 1 en de glacis 19 bevinden zich de buitenwerken

Een buitenwerk moet men niet verwarren met het voorwerk. Voorbeelden van buitenwerken zijn: contregarde, couvre-face, halve maan, hoornwerk, kroonwerk, ravelijn, tenaille.